Totalt 18 101 ungdommer over hele Agder har svart på spørsmål om alt fra forhold til venner og familie, økonomi, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. Svarene gir verdifull kunnskap om hva vi i regionen må jobbe mer med for å sikre de unge best mulige levekår.

På denne siden finner du resultater, rapporter og linker til relevant informasjon relatert til Ungdata undersøkelser.

Over hele Agder har elever fra 8. trinn på ungdomsskolen og helt opp til 3. klasse på videregående (vg3) deltatt i undersøkelsen. Den går under navnet Ungdata og er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommuner i Agder, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Fylkesmannen i Agder og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus).

Dette er andre gang Ungdata gjennomføres samtidig for alle kommunene på Agder. Første gang var i 2016, da undersøkelsen omfattet elever fra 8. klasse til og med 1. klasse på videregående skole (vg1).

Regional rapport Ung i Agder 2019

Forside Rapport Ung I Agder 2019

 

Resultater Ung i Agder 2019

Agder - nøkkeltall ungdomsskole 2019

Agder - nøkkeltall videregående skole 2019

Agder - trendrapport for ungdomsskole og videregående skole

Agder - klassetrinn (ungdomsskole og videregående skole samlet)

 

Ta kontakt med borje.michaelsen@vaf.no hvis du ønsker rapporter for Vest-Agder eller Aust-Agder.

 

Resultater Ung i Agder 2016

Agder - nøkkeltall ungdomsskole

Agder - nøkkeltall videregående skole

Aust-Agder - nøkkeltall ungdomsskole

Aust-Agder - nøkkeltall videregående skole

Vest-Agder - nøkkeltall ungdomsskole

Vest-Agder - nøkkeltall videregående skole

 

Regional rapport finner du her

 

Presentasjoner fra konferansen finner du her

 

Samling 9-10. januar 2019

Det blei gjennomført fellessamlinger 9-10. januar 2019 for koordinatorer og kontaktpersoner. Presentasjonene som ble holdt disse to dagene kan du laste ned ved å trykke på lenker nedenfor:

Praktisk gjennomføring av undersøkelsen v/NOVA

Hva kan KoRus hjelpe med?

Ungdata nasjonalt og Ungdata prosjekter v/NOVA

Ungdomsmedvirkning og unge øyne på Ungdata

Hvordan jobber fylkeskommunene med Ungdata?

Mediestrategi

Erfaringsdeling - de gode eksemplene fra kommunene

Kristiansand kommune

Mandal kommune innledning og Mandal kommune ungdom

Iveland kommune

Arendal kommune

 

Nyheter

Hvordan er det å være ung i Agder? (austagderfk.no)

Hvordan er det å være Ung i Agder? (fvn.no)

17.000 spørres ut om hvordan det er å være ung (agderposten.no)

Slik har ungdom i Agder det i 2016 (regionplanagder.no)

De fleste ungdommer har det bra (kristiansand.kommune.no)

Selvskading er et fenomen blant jenter (fvn.no)

Det må være greit å være gjennomsnittlig (fvn.no)

En av fire elever sier de har forsøkt å skade seg selv (fvn.no)

"Ung og innafor? Ung i Agder 2016" (regionplanagder.no)

 

Noen sentrale resultater fra Ung i Agder 2016 er lagt inn i Statistikkportal for Agder som du finner her.

Ungdata.no finner du også mye informasjon og kan hente opp resultater for egen kommune.