Ungdata tar for seg et bredt spekter av forhold ved livene til ungdom, og omhandler blant annet temaene familie, fritid, nærmiljø, skolemiljø og helse.

På denne siden finner du resultater, rapporter og linker til relevant informasjon relatert til Ungdata undersøkelser.

Planlegging av en ny koordinert Ungdata undersøkelse er i gang, og alle 30 kommunene har sagt at de ønsker å delta i undersøkelsen "Ung i Agder 2019". Kort presentasjon med status og utkast til tidsplan finner du her.

 

Noen sentrale resultater fra Ung i Agder 2016 er lagt inn i Statistikkportal for Agder som du finner her.

Ungdata.no finner du også mye informasjon og kan hente opp resultater for egen kommune.

 

Regional rapport finner du her

 

Presentasjoner fra konferansen finner du her

 

Resultater Ung i Agder 2016

Agder - nøkkeltall ungdomsskole

Agder - nøkkeltall videregående skole

Aust-Agder - nøkkeltall ungdomsskole

Aust-Agder - nøkkeltall videregående skole

Vest-Agder - nøkkeltall ungdomsskole

Vest-Agder - nøkkeltall videregående skole

 

Nyheter

Hvordan er det å være ung i Agder? (austagderfk.no)

Hvordan er det å være Ung i Agder? (fvn.no)

17.000 spørres ut om hvordan det er å være ung (agderposten.no)

Slik har ungdom i Agder det i 2016 (regionplanagder.no)

De fleste ungdommer har det bra (kristiansand.kommune.no)

Selvskading er et fenomen blant jenter (fvn.no)

Det må være greit å være gjennomsnittlig (fvn.no)

En av fire elever sier de har forsøkt å skade seg selv (fvn.no)

"Ung og innafor? Ung i Agder 2016" (regionplanagder.no)