På denne siden vil vi publisere kunnskapsgrunnlag og rapporter som er relevante i planarbeidet til kommuner i Agder og fylkeskommunene i Agder.

Kontakt Børje Michaelsen (borje.michaelsen@vaf.no) hvis du har spørsmål relatert til innholdet på siden. 

 

Felles kunnskapsgrunnlag utarbeidet av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i 2018 til revisjon av Regionplan Agder 2020: Agdertall 2018.

Trykk på bildet under for å laste ned dokument.

Forside Agdertall 2018

 

Felles kunnskapsgrunnlag utarbeidet i 2016 av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner: "Regionale utviklingstrekk for Agder". Dette var grunnlaget for planstrategiarbeidet. 

Trykk på bildet under for å laste ned dokument.

Kunnskapsgrunnlag Regional Planstrategi For Agder 2016 2020

 

Felles kunnskapsgrunnlag utarbeidet i 2017 av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som grunnlag for arbeidet med folkehelsestrategi. 

Trykk på bildet under for å laste ned dokument.

Forside Kunnskapsgrunnlag Folkehelsestrategi

 

Regionale utviklingstrekk 2018 er utarbeidet av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Trykk på bildet under for å laste ned dokument. 

Forside Regionale Utviklingstrekk 2018 KMD