Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til befolkning, boligbehov og arbeidsliv, i perioden fram til og med år 2030. Formålet med å lage prognosene er å gi politikere, saksbehandlere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med det regionale planarbeidet.

Verktøyet som er benyttet til å utarbeide prognosene er Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA), som teknisk blir drifta av SINTEF Teknologi og samfunn. Panda analyse, som består av 18 av landets fylker samt KMD og Inovasjon Norge, eier verktøyet.

Mer informasjon om Panda analyse og fylkesprognosene finner du her

 

Trykk på bilde eller lenke under bilde for å laste ned rapporten.

Fylkesprognoser Befolkning Aust Agder 2017

Fylkesprognoser Aust-Agder 2017-2030: Befolkning - finner du her

 

Trykk på bilde eller lenke under bilde for å laste ned rapporten.

Fylkesprognoser Befolkning Vest Agder 2017

Fylkesprognoser Vest-Agder 2017-2030: Befolkning - finner du her

 

Trykk på bilde eller lenke under bilde for å laste ned rapporten.

Fylkesprognoser Bolig Aust Agder 2017 

Fylkesprognoser Aust-Agder 2017-2030: Bolig - finner du her

 

Trykk på bilde eller lenke under bilde for å laste ned rapporten.

Fylkesprognoser Bolig Vest Agder 2017

Fylkesprognoser Vest-Agder 2017-2030: Bolig - finner du her