Statistikkportalen inneholder data som viser status og utvikling på aktuelle samfunnsområder. Ved hjelp av verktøyet i portalen kan du fremstille store mengder data på en side. Du kan sammenligne og rangere data og trender mellom kommuner og fylker og se trender på nasjonalt nivå.

Egne nettsider med bearbeidet statistikk og rapporter for temaene "Kunnskapsgrunnlag", "Ung i Agder", "Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel 2015" og "Fylkesprognoser" finner du til venstre på denne siden.

Kontakt Børje Michaelsen (borje.michaelsen@vaf.no) hvis du har spørsmål relatert til Statistikkportal for Agder.  

Klikk her eller på bildet for å komme til Statistikkportal for Agder

Statistikkportal For Agder 

  • SSB har videreutviklet siden Kommunefakta hvor enn kan hente opp statistikk for hver eneste kommune i Norge. Her fremstilles de mest brukte statistikkene på en oversiktlig måte. Aktuell side hos SSB finner du her.

 

  • KOSTRA nøkkeltall for din kommune finner du her.

 

  • Faktasider for klimaendringer og klimatilpasning finner du her.

 

Dette kan være nyttige supplement til statistikkportalen.

 

Les nyhetssak - ny versjon av Statistikkportal for Agder