VINN Agder 2015-2030 er Agder-regionens plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Planen vektlegger økt samhandling og kunnskapsdeling.

VINN er en regional plan for hele Agder. Det er en oppfølging av Regionplan Agder 2020.

VINN-planen skal ligge til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging i regionen.

 

Skal bli en vinner-region 

Forkortelsen VINN står for Verdiskaping + INNovasjon. Det overordnede målet i VINN er det samme som i Regionplan Agder: Å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for å bo i, arbeide i og besøke.

Et delmål i VINN er delmål å bidra til økt bærekraftig verdiskaping gjennom å satse på kunnskap og innovasjon, både i privat og offentlig sektor.

Et annet delmål er at Agder skal være en vinner-region, med høyere sysselsettingsvekst enn landet for øvrig, og med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping.

 

Temaer i VINN

VINN Agder 2015-2030 består av følgende plantemaer:

  1. Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping
  2. Forskning og utvikling
  3. Reiseliv
  4. Landbruk og marine næringer
  5. Innovasjon i offentlig sektor

To strategidokumenter supplerer VINN-planen:

Det er også utarbeidet også en engelsk versjon av VINN Agder. Norsk og engelsk versjon kan fås som trykksak ved henvendelse.

 

Følges opp i handlingsprogram

Handlingsprogrammet til VINN Agder ble vedtatt enstemmig i fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i desember 2016. Handlingsprogrammet gjelder for årene 2017-2019. 

Blant kunnskapsgrunnlagene for handlingsprogrammet er en smart-spesialiseringsanalyse (del 1 og del 2), utarbeidet av Agderforskning.