Strategisk notat Utdanning er en operasjonalisering av utdanningsdelen «Verdiskapning bygd på kunnskap» i Regionplan 2020. Det skal være et overordnet notat som skal peke på prioriterte temaområder, mål og tiltak for å oppfylle intensjonene og målene i regionplanen. I 2015 ble det gjennomført en midtveisevaluering, som dannet utgangspunkt for revidering og oppdatering av strategisk notat i 2016.

Det reviderte strategiske notatet for perioden 2016-2020 vedtas endelig på faggruppemøtet 28. september 2016. Notatet inneholder scenario og overordnede mål for perioden, status for fagfeltet og strategiske anbefalinger og målsettinger. 

Last ned Strategisk notat utdanning for perioden 2016-2020.

Gå til siden til Faggruppe utdanning

Strategisk notat utdanning skal etter planen oppdateres i 2020. 

Kontakt: Leder for faggruppe utdanning Roar Aaserud

E-post: roar.aaserud@arendal.kommune.no

mobil: 92836684