Kultur er et av de fem satsingsområdene i Regionplan Agder 2020. Strategisk notat for kultur tar utgangspunkt i scenario og målbilde i regionplanen, og er utarbeidet i tett samarbeid med kulturfeltet.

Last ned Strategisk notat kultur. 

Gå til siden til Faggruppe kultur.

 

Kontakt

Anne-Tone Hageland (leder)

E-post: annetone.hageland@vaf.no

Tlf: 975 73 239