Klima er et av de prioriterte satsingsområdene i Regionplan Agder 2020. Strategisk notat tar utgangspunkt i målene fra regionplanen, og inneholder status for klimafeltet og strategiske anbefalinger.

Strategisk notat klima er revidert og oppdatert i 2016, og gjelder for perioden 2016-2020. 

Se utkast strategisk notat klima perioden 2016- 2020

Gå til siden til Faggruppe klima

 

Kontakt:

Kim Øvland(leder)

E-post: Kim.Ovland@kristiansand.kommune.no

Tlf: 41466689