Folkehelse og levekår hører innunder satsingsområde "Det gode livet" i Regionplan Agder 2020. I 2015 ble det utarbeidet et strategisk notat som tar utgangspunkt i scenario for 2020, og skisserer opp målsetninger, satsinger og tiltak.

Det strategiske notatet innenfor Folkehelse og levekår ble behandlet av Rådmannsgruppen og Poltisk samordningsgruppe (nå Sørlandsrådet) forsommeren 2015. 

Last ned Strategisk notat folkehelse og levekår

Gå til siden til Faggrupe folkehelse og levekår

Kunnskapsgrunnlag folkehelse i Agder

 

Kontakt

Steinar Eilertsen

E-post: steinar.eilertsen@vaf.no

Tlf: 920 69 036