Arbeidet med revisjon av Regionplan Agder 2020 er startet opp.
Regionplan Agder 2020 vil erstattes av Regionplan Agder 2030 etter politisk vedtak i 2019.
Revisjonsprosessen starter med å utarbeide et forslag til planprogram som sendes ut på høring. Etter høringen vil endelig vedtatt planprogram danne grunnlaget for arbeidet med selve planen.
Det legges opp til bred involvering i revisjonsarbeidet.
Regionplan Agder 2030 tar utgangspunkt i gjennomføring av dagens plan og har som ambisjon og peke ut retningen som gjør Agder rustet for fremtiden.

Siden er under utarbeidelse og oppdateres med fremdriftsplaner, aktiviteter og frister.

Det er planlagt å sende planprogrammet på høring på slutten av året (2017).

Manuel Birnbrich leder revisjonsarbeidet. Kontaktinfo til Manuel er: manuel.birnbrich@vaf.no

 

 

av Helgeland, Endre, publisert 11. september 2017 | Skriv ut siden