Regionplan Agder 2020 er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Den skal nå revideres og bli til Regionplan Agder 2030. Her settes de viktigste målene for hva Agder skal oppnå innen 2030, og tiltak for hvordan målene skal nås.

Planprogrammet er starten på arbeidet med en ny regionplan, og beskriver hvordan den skal lages. Planprogrammet foreslår blant annet:

- hvordan prosessen med å lage Regionplan Agder 2030 skal være
- hva regionplanens formål er
- mulige tema som skal ha hovedfokus/egne kapitler
- hvem som skal involveres i utarbeidelsen


Regionplan Agder 2030 er mer enn fylkeskommunenes plan, og skal sette felles mål og retning for hele Agder. Derfor er det viktig å involvere aktører fra offentlig sektor, næringsliv og andre aktører allerede i denne fasen.

Planprogrammet har vært på høring med frist 1. mars, og det har kommet mange konstruktive innspill. Utkastet som har vært på høring kan lastes ned fra kolonnen til høyre. 

Høringsuttalelsene skal gjennomgås og behandles politisk i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i april.

Etter at planprogrammet formelt er vedtatt vil det danne grunnlag for arbeidet med selve regionplanen.

Kontakt: Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no)

 

av Helgeland, Endre, publisert 11. september 2017 | Skriv ut siden

Høringsinnspill sendes til:

postmottak@vaf.no

Merk med "Regionplan Agder 2030"
 

Kan også sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand