Dokumenter som er relevante for planarbeidet gjøres tilgjengelig på denne nettsiden.

Agdertall 2018

Felles kunnskapsgrunnlag utarbeidet av tverfaglig arbeidsgruppe fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i 2018 til revisjon av Regionplan Agder 2020.

Trykk på bildet under for å laste ned dokument.

Forside Agdertall 2018

 

Regionale utviklingstrekk for Agder - 2016

Felles kunnskapsgrunnlag utarbeidet i 2016 av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Dokumentet var grunnlaget for planstrategiarbeidet. 

Trykk på bildet under for å laste ned dokument.

Kunnskapsgrunnlag Regional Planstrategi For Agder 2016 2020

 

Kunnskapsgrunnlag - Folkehelsestrategi for Agder - 2017

Felles kunnskapsgrunnlag utarbeidet i 2017 av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som grunnlag for arbeidet med folkehelsestrategi. 

Trykk på bildet under for å laste ned dokument.

Forside Kunnskapsgrunnlag Folkehelsestrategi

 

Regionale utviklingstrekk - 2018

Dokumentet er utarbeidet av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Trykk på bildet under for å laste ned dokument. 

Forside Regionale Utviklingstrekk 2018 KMD

 

 

Kontaktperson

Børje M. Michaelsen

Rådgiver statistikk og analyse

borje.michaelsen@vaf.no

932 42 783