Regional transportplan Agder (RTP Agder 2015- 2027) er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. RTP Agder synkroniserer alle transportformer og er en felles plan for begge Agderfylkene. Planen er basert på et tett samarbeid med næringsliv, transportfaglige etater og kommunal sektor i Agder.

Agderfylkene har gjennom Regionplan Agder 2020 forpliktet seg til å utarbeide en felles Regional Transportplan (RTP) som grunnlag for videreutvikling av landsdelen. Planen skal, blant annet, være regionens innspill til neste Nasjonal Transportplan (NTP) og vil gjelde for perioden 2018-2029.

Regjeringens temaside for Nasjonal transportplan

Grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

RTP Agder ble vedtatt av fylkestingene juni 2015. vedtatt plan kan lastes ned fra menyen til høyre.

Har du spørsmål tar du kontakt med Ola Olsbu som er plansjef i Aust-Agder fylkeskommune og som ledet planarbeidet.

Kontakt info: ola.olsbu@austagderfk.no mobil: +47 91386518

 

Ola Olsbu

Fotograf: Jan Aabøe