Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal i fellesskap utvikle en regional kompetansestrategi for Agder. Prosessen er godt i gang, og resultatet ventes lagt frem til politisk behandling i april 2018. Arbeidet er samtidig en del av en nasjonal satsing med Kunnskapsdepartementet i spissen.

Den nasjonale satsingen og Agders regionale kompetansestrategi er på mange måter to sider av samme sak. Det er regionalavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune som har ansvar for fremdrift, prosess og resultat. Agderforskning har bisått faglig i første fase av arbeidet. Et forskerteam har mellom mai og desember 2017 blant annet arrangert fagsamlinger med en rekke aktører fra det regionale partnerskapet. Resulatatet av dette arbeidet  leveres 31.12.17. Foreløpig resultat kan leses her og mer om prosess  og samarbeidspartnere som bidrar her.

Den nasjonale satsingen har til hensikt å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder.  Arbeidet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, finansiert av sistnevnte departement. Tilskuddet til fylkeskommunene ble innvilget på bakgrunn av denne prosjektskissen. 

Hovedmål her i Agder er å bidra til å skape en attraktiv og omstillingsdyktig region. Dette skal skje ved at vi har et godt utdanningstilbud, god tilgang på kompetanse, samhandler om nasjonal kompetansepolitikk og har fokus på økt bruk av forskning- og utvikling og innovasjon.

Arbeidet med regional kompetansestrategi skal resultere i en tiltaksplan med blant annet  god og relevant kunnskap om arbeids- og næringslivets kompetansebehov. Videre er samordning mellom aktører som påvirker rilbuds- og etterspørselsbalansen i arbeidsmarkedet viktig. Fokus på utenforskap i samfunnet er i tillegg et prioritert satsingsområde. 

Kort oppsummert skal regional kompetansestrategi Agder danne grunnlag for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedene i Agder.

 

Relevante nettsider og informasjon -

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECD Rapport

Nasjonalt kompetanseprosjekt (koordinert av Hordaland fylkeskommune)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Siv Hemsett, rådgiver seksjons for samfunns- og næringsutvikling