Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner er valgt ut som programfylker i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet).

Folkehelseprogrammet er et utviklingsprogram som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme barn og unges psykisk helse og livskvalitet. Dette inkluderer også forebyggende arbeid.

Utvalgte prosjektsatsinger:
1. Aktiviteter og rusfrie møteplasser
2. Bedre tverrfaglig samarbeid i folkehelsearbeidet (BTI)
3. Helsefremmende skoler og barnehager
4.Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse

Programkoordinator for folkehelseprogrammet i Agder er:

Anette Vesterskov Pedersen: AnetteVesterskov.Pedersen@vaf.no

Fungerende programkoordinator fra januar 2018: Annemette.Brustuen@vaf.no

mobil: 97774038

Denne siden er under utarbeidelse.

 

Les artikkel fra oppstartsseminaret.

 

 

 

av Helgeland, Endre, publisert 11. september 2017 | Skriv ut siden