Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner skal i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, utvikle en sertifiseringsordning for virksomheter som arbeider strategisk og systematisk med likestilling og mangfold. Pilotprosjektet er finansiert med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet i tillegg til fylkeskommunene.

Pilotprosjektet er en oppfølging av et regionalt forprosjekt med deltakere fra privat og offentlig sektor på Agder. I tett dialog med deltakerne i forprosjektet, foreslo forskningspartner FAFO seks indikatorer for et likestilt arbeidsliv, med konkrete mål og tiltak knyttet til seg. (Forprosjektet mottok støtte fra RFF Agder). Les hele FAFOs rapport her.

 

De seks indikatorene er:

 1. Forankring av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomheten. Dette innebærer å ha en klar plan for hvordan bedriften skal arbeide for å bli bedre på likestilling og mangfold, som en egen handlingsplan eller integrert i overordnede strategier.
 2. Tilrettelegging for mangfold og likestilling ved rekruttering og avansement. Både i ansettelsesprosesser og i intern rekruttering til mellomleder- og lederstillinger skal virksomheten ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv.
 3. Tilstrebe heltidsstillinger. Nye stillinger lyses som hovedregel ut som heltidsstillinger, og det gjennomføres tiltak for at flest mulig arbeidstakere kan og vil jobbe fulltid.
 4. Rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet. Virksomheten skal så langt det er mulig imøtekomme behov for tilrettelegging, både for nyansatte og blant ansatte.
 5. Forebygging og bekjemping av diskriminering og seksuell trakassering. Virksomheten jobber forebyggende, og har en strategi for hvordan de håndterer tilfeller av diskriminering og seksuell trakassering.
 6. Mål om lik lønn for arbeid av lik verdi. Virksomheten har transparente lønns- og bonussystemer, og prioriterer likelønn ved lokale forhandlinger og justeringer. Likestillings- og mangfoldstenkningen må inngå i lønnsstrategien.

Disse indikatorene skal testes ut og videreutvikles. Pilotvirksomheter på Agder som ønsker å bli sertifiserte på dette området vil få tett oppfølging av dyktige og engasjerte fagpersoner over en tidsperiode på to år. 

 

Tilbud i pilotperioden

Søknadsfrist ut for å bli pilotvirksomhet i første runde har nå løpt ut. 11. august 2016 ble 15 virksomheter tatt opp som pilotvirksomheter i prosjektet. De 15 virksomhetene er: 

Dyreparken, Norgesenergi, Kristiansand kommune, IKEA Sørlandet, Sørlandets sykehus HF, Hennig Olsen is, Mandal kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder, GE Healthcare, Strømmestiftelsen, Avigo AS, Fædrelandsvennen, St. Gobain Ceramic Materials, Kvinesdal kommune og Agder Energi.

I pilotperioden vil vi tilby følgende:

 • Konkrete og effektive verktøy for å fremme mangfold og likestilling, forbedre rekrutteringsprosesser og sikre et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. 
 • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften
 • Fagseminarer av høy kvalitet
 • Deltakelse i faglige nettverk på tvers av bransjer og sektorer
 • Omdømmebygging for virksomheten og regionen. 

Målet er at de første virksomhetene kan sertifiseres som likestilte virksomheter våren 2018, og at en levedyktig sertifiseringsordning er etablert samme år.

 

Les saker fra eksterne medier:

Gode grep for styrket likestilling (Leder i Fædrelandsvennen)

Furre vil bruke innkjøpsmakten for å tvinge frem likestilling (fvn.no)

Ny sertifiseringsordning. Vil lage likestillingsfyrtårn (NRK Sørlandet)