På lanseringen av Kompetanseforum Agder vil tema være BLÅ VEKST. Agder har et uforløst potensial for marin verdiskaping både til sjøs og på land. Regionen har naturressurser og ledende næringsmiljøer og kompetanseinstitusjoner som kan bidra til en blå bølge i regionen i de kommende årene. Tilgang på relevant kompetanse er den viktigste komponenten for vekst i næringslivet. Vi spør: Hvordan utvikler vi kompetanse for blå vekst i Agder?

OM SAMLINGEN

Tid:   28. mars, kl. 09.00-15.00

Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel

Pris:  Samlingen er gratis. 

Kompetansestrategi Agder 2030 skal bidra til at Agder har kompetanse som næringslivet etterspør og som det er behov for i nye vekstnæringer. Kompetanseforum Agder skal være en arena for dialog rundt regionens kompetansebehov, og slik være en møteplass for å foreslå prosjekter og aktiviteter som bidrar til å oppnå målsettinger innenfor satsningsområdene i kompetansestrategien. Et velfungerende arbeidsliv er avhengig av relevant kompetanse.

LANSERING AV KOMPETANSEFORUM AGDER:

Tine Sundtoft er prosjektleder for Agder fylkeskommune. Hun vil i innledning vise oss sammenhengen mellom Regionplan Agder 2030, Kompetansestrategi Agder 2030 og Kompetanseforum Agder. 

Siri Mathiesen er regiondirektør i NHO Agder og medlem av styringsgruppen i Kompetanseforum Agder. Under lanseringen 28. mars snakker hun om kompetansebehov i fremtidens arbeidsliv.

Geir Jørgensen er adm. dir. for Kristiansandsregionens næringsforening. Vi får og anledning til å bli kjent med arbeidet i prosjektet «Felles løft».  Prosjektet er et godt eksempel på et kompetansesamarbeid mellom UiA, NHO og syv næringsforeninger. Det handler om styrke båndet mellom studenter ved UiA og Agders næringsliv. 

KUNNSKAPSGRUNNLAG:

Kompetansestrategi Agder 2030 er forankret i den nasjonale kompetanseagendaen. Vi har invitert sekretariatsleder for Kompetansebehovutvalget, Lars Nerdrum, til å snakke om morgendagens kompetansebehov og utfordringer for kompetansepolitikken.

BLÅ VEKST:

Kompetanseforum Agder skal bidra til å sette aktuelle kompetansespørsmål på agendaen. På denne første samlingen tar vi utgangspunkt i BLÅ VEKST. Her er det mye som skjer: Blått Kompetansesenter Sør er under etablering for å være et innovativt bindeledd mellom forskere og næringsliv. Målet er å finne ny kunnskap og skape nye, marine arbeidsplasser. Vi vil bli kjent med denne arenaen gjennom følgende innledninger:

  • Prosjektleder i Lister Nyskaping, Liv Birkeland, prosjektleder Blått Naturbruk Federico H. Gaeto og rektor Tor Inge Rake ved ved Flekkefjord videregående skole.
  • Forskningssjef ved Havforskningsinstituttet, Frihtjof Moy,
  • Audun Skare fra GCE NODE formidler om klyngens satsinger innen Blå vekst og kompetanse. 

Kompetanseforum Agder er en åpen arena. Vi ønsker både tilbakemeldinger på hvilken rolle forumet skal spille i regionen og aktiviteter og prosjektforslag som kan styrke BLÅ VEKST i regionen. 

Har du spørsmål om samlingen? Kontakt gjerne Siv Hemsett, koordinator for Kompetanseforum Agder.

Tilbake til forsiden.

av Hemsett, Siv, publisert 21. februar 2019 | Skriv ut siden