Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt i 2018. Målet er å bidra til en attraktiv, samskapende og bærekraftig region ved å jobbe for god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet.

Strategien har to likeverdige perspektiver: 1) Ønske om et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor (økonomisk bærekraft) og 2) Ønske om å inkludere alle som har mulighet til å bidra i arbeidslivet (sosial bærekraft).

Strategien følges opp gjennom et Kompetanseforum Agder. Ønsker du å følge arbeidet, klikk i lenken under.

Meld Deg Paa Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden