Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt i 2018. Målet er å bidra til en attraktiv og omstillings- dyktig region ved å tilstrebe god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet.

Strategien har to likeverdige perspektiver: 1) Ønske om et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor og 2) ønske om at alle som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet.

Meld Deg Paa Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden