Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt av fylkespolitikerne i Agder i juni 2018. Strategien handler om å få til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Den har to likeverdige perspektiver: 1) Ønske om et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor og 2) Ønske om at alle som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet.

LAST NED STRATEGIEN HER

INFO OM KUNNSKAPSGRUNNLAGET

Strategiens målgruppe er utdanningsaktører, næringsliv, offentlig sektor, formidlere/veiledere, partene i arbeidslivet og andre samarbeidspartnere i offentlig sektor. For å gjøre om teori til handling etableres et KOMPETANSEFORUM AGDER. Aktørene i målgruppen inviteres inn i dette arbeidet.

 

Meld Deg Paa Nyhetsbrev

 

Følgende satsingsområder er valgt ut: 

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør

  2. Kvalifisere til arbeidslivet

  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet

  4. Skape et attraktivt arbeidsliv

Satsingsområdene henger sammen med hovedsatsingsområdene verdiskaping og bærekraft og utdanning og kompetanse i Regionplan Agder 2030.

For å gjøre gode fremtidige prioriteringer skal et regionalt KUNNSKAPSGRUNNLAG sammenstilles. Det vil bli viktig for videre arbeid med gjennomføring. Dette arbeidet kobles samtidig mot et nasjonalt Kompetansebehovsutvalget, som leverte sin første rapport tidligere i år. 

Arbeidet koordineres av Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen.

Børje Michaelsen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Siv Hemsett, rådgiver samfunnsutvikling i Vest-Agder fylkeskommune