Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt i 2018. Målet er å bidra til en attraktiv og omstillings- dyktig region ved å tilstrebe god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet.

Strategien har to likeverdige perspektiver: 1) Ønske om et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor og 2) ønske om at alle som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet.

Meld Deg Paa Nyhetsbrev

 

KOMPETANSEFORUM AGDER

Oppfølging av strategien skjer i Kompetanseforum Agder, et forum hvor hele målgruppen inviteres til å delta aktivt. Forumet ledes av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Les mer om samlingen 28. mars 2019.

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR AGDER

Kunnskapsgrunnlaget beskriver status for arbeidslivet i Agder og er et godt utgangspunkt for arbeidet i kompetanseforumet. Vi har allerede en del kunnskap, se kap. 3 i strategien. I tillegg består kunnskapsgrunnlaget av rapporter levert av Agderforskning, fylkeskommunene og nassjonalt oppnevnt kompetansebehovsutvalg. Les mer her.

 

TEMA OG SATSINGSOMRÅDER

Strategiens målsetting konkretiseres i elleve tema fordelt på satsingsområdene 1) utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør, 2) kvalifisere til arbeidslivet, 3) ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet og 4) skape et attraktivt arbeidsliv. Les mer her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden