Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har nylig vedtatt en kompetansestrategi. Målet er en attraktiv og omstillingsdyktig region og strategien handler om å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel i det regionale arbeidsmarkedet. Målgruppen er aktører fra både tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidslivet, partene i arbeidslivet og aktører som kobler tilbud og etterspørsel.

Kompetansestrategien skal bidra til operasjonalisering av Regionplan Agder. 

Fire følgende satsingsområder er vedtatt. 

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør

  2. Kvalifisere til arbeidslivet

  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet

  4. Skape et attraktivt arbeidsliv

Det skal utarbeides et regionalt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre arbeid med gjennomføring og prioriterte tema løftes inn og følges opp i et regional kompetanseforum.

Det er regionalavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune som har hatt ansvar for fremdrift, prosess og resultat. Agderforskning bisto faglig i første fase av arbeidet.

Arbeidet koordineres av Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden