Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan skape lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak i sine områder.

Agder skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, klimaloven og regionale planer. Store deler av utslippene kan kuttes i kommuner og fylkeskommuner, og både store og små kommuner kan bidra.

Likevel kan det det være vanskelig å vite hva akkurat én kommune skal gjøre. Hva kan gjennomføres i praksis? Hva har en reell effekt?

Klimaveikart Agder består av fire kapitler som tar for seg de viktigste utslippsektorene i regionen:

  • transport
  • bygg
  • mat og landbruk
  • industri

Hvert kapittel inneholder en rekke tiltak kommunene kan gjennomføre for å lede an i utviklingen av lavutslippsamfunnet.

Last ned Klimaveikart Agder her.

Klimaveikart Agder Forside

 

Bakgrunn

I 2016 samlet Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune de viktigste aktørene i regionen for å sette en felles retning på regionens klimaarbeid. Engasjementet var stort, og flere av næringslivets representanter presenterte sine planer for hvordan de skal bli en del av lavutslippssamfunnet i 2050. 

En rekke bransjer i Norge har utarbeidet veikart for hvordan de skal kutte sine klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen. 

I 2017 fikk Agder-fylkene en million kroner i Klimasatsmidler for å utarbeide det første klimaveikartet for offentlig sektor i Norge. Dette er nå blitt til Klimaveikart Agder, som gir konkrete tiltak til hvordan Agder kan kutte sine klimagassutslipp innen de viktigste utslippsområdene i regionen. 

Hovedmålgruppen er kommunene og offentlig sektor i Agder. Mens store deler av industrien og næringslivet allerede er dekket av EUs kvotesystem, som gjør at industriaktørene selv må betale for sine utslipp ved å kjøpe utslippskvoter, er ikke transport, bygg og landbruk dekket av dette systemet. Det gir kommuner en sentral rolle i å innføre tiltak som sørger for de nødvendige utslippskuttene i disse sektorene.

Industri har likevel et eget kapittel, da det er flere måter kommuner og fylkeskommuner kan støtte arbeidet med utslippskutt i industrien. I tillegg er enkelte industribedrifter i Agder ikke dekket av kvotesystemet.

Her kan du lese artikler om rundebordskonferansene og forberedelsen av Klimaveikart Agder:http://regionplanagder.no/arkiv/2016/09/agder-designer-oppskriften-paa-en-klimavennlig-region/


Ragnhild Marie Hammer, prosjektleder Klimaveikart Agder

E-post: Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no

Tlf: 917 10 388