Agder ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Dette er hovedmålet i Forsknings- og utviklings- og innovasjonsstrategien (FoUoI Agder 2030) som er ble vedtatt i fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i juni 2015.

Kontaktperson

Inger Holen

E-post

979 70 401

Last ned