Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 tar opp overordnede folkehelsemål og peker på utvalgte satsingsområder for arbeid med folkehelse i fellesskap og på tvers av forvaltningsnivå i regionen.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i april 2018.

Spørsmål om folkehelsestrategien kan rettes til rådgiver Oddmund Frøystein på e-post: ofr@vaf.no

Last ned strategi og handlingsprogram i boksen til høyre.

Kunnskapsgrunnlag folkehelse i Agder