Arbeidet med gjennomføring av Regionplan Agder 2020 skjer i et samspill med sentrale aktører i offentlig sektor, næringslivet, akademia, organisasjoner og landsdelens innbygger. Nøkkelen til å utvikle Agder i tråd med regionplanens ambisiøse mål er enda mer og enda bedre samarbeid. I tillegg jobbes det kontinuerlig med forandringsprosesser både horisontalt, vertikalt og på kryss og tvers.