Regional koordineringsgruppe for levekår og folkehelse skal være en pådriver for å samordne en helhetlig regional levekårssatsing. Koordineringsgruppa skal også bidra til at Agder skal være en ledende region for et helhetlig arbeid med folkehelse.

Viktige tiltak for å oppnå dette er blant annet:

 • Ta initiativ til innovativ og kunnskapsbasert satsing
 • Sikre informasjonsflyt, kunnskapsdeling og kompetanse
 • Strategisk oppfølging av folkehelseloven og folkehelsestrategi Agder 2018- 2025
 • Koordinere prosjekter, tiltak og aktiviteter
 • Bistå i søknadsprosesser, fellessatsinger og nettverk
 • Videreutvikle metodikk, analyseverktøy og rutiner

RKG koordinerer arbeidet med folkehelse, folkehelseprogram, levekår Agder og LIM-arbeidet på vegne av rådmannsgruppa Agder 2020. Rådmannsgruppa Agder 2020 holdes løpende orientert om arbeidet. Saker av prinsipiell betydning forelegges rådmannsgruppa for avklaring. RKG levekår og folkehelse skal bidra til å implementere folkehelse- og levekårssatsingene i kommunene.

Representanter i RKG levekår og folkehelse
Koordineringsgruppen består av kommunalsjefrepresentanter fra Arendal, Kristiansand og regionrådene. I tillegg deltar fylkeskommunen, Fylkesmannen i Agder og KS Agder. Koordinatorer/rådgivere for likestilling, inkludering og mangfoldsplan, levekårssatsing, folkehelsestrategi og folkehelseprogrammet i Agder deltar på møtene som fagressurser.

 • Arendal kommune: Torill Skår
 • Kristiansand kommune: Svein Ove Ueland
 • Lindesnes region: Anne Lans Syvertsen
 • Lister region: Linn Gyland
 • Setesdal region: Dagfinn Thorkildsen
 • Østre Agder region: Anne Grete Glemming
 • Region Kristiansand: Ragnhild Bendiksen
 • Fylkeskommunen: Vegard Nilsen
 • Fylkesmannen i Agder: Anne Sofie Syvertsen
 • KS Agder: Jan Inge Tungesvik

Kontaktperson:
Vegard Nilsen, påtroppende folkehelsedirektør i Agder fylkeskommune

E-post: vegard.nilsen@vaf.no
Telefon 901 40 078

Godkjente referater:
(legges ut her etter hvert)

av Birnbrich, Manuel, publisert 27. mai 2019 | Skriv ut siden