Regionplan Agder 2030, som skal vedtas politisk i juni, har en tydelig profil på bærekraft. Klima og Miljø er valgt som et av tre gjennomgående perspektiv. Arbeidet med å styrke regionens evne til møte klimautfordringene og å samtidig ha et sterkt fokus på miljø blir viktig. Medlemmer til RKG klima og miljø er oppnevnt. Arbeidet med å utarbeide mandat og arbeidsform er igangsatt. Mer om dette arbeidet oppdateres fortløpende.

For mer informasjon ta kontakt med Hans Fløystad, rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune. hans.floystad@austagderfk.no

Formål og mandat

Faggruppe klima rapportrer til rådmannsgruppen Agder 2020 og er en regional ressurs for å nå klimamålene i Regionplan Agder.

Mandat for RKG klima og miljø (arbeidet med å utarbeide mandat pågår)

 • Bidra som en ressurs for å følge opp Klimaveikart Agder.  Du kan lese mer om Klimaveikart Agder her.

 Medlemmer 

 • Koordinator: Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune (hans.floystad@austagderfk.no
 • Knut Feldberg Kommunalsjef By- og samfunn, Kristiansand kommune
 • Arne Wilhelmsen Kommunalsjef i Mandal kommune, representerer Region Kristiansand
 • Geir Skjæveland kommunalsjef kultur, infrastruktur og utvikling Arendal kommune
 • Camilla Solheim Kommunalsjef samfunnsutvikling i Risøer kommune, representerer Østre Agder kommunesamarbeid
 • Stig Alfred Eikeland, naturforvalter Farsund kommune, representerer Lister regionråd
 • Siv Therese Kile-Lie, plan- og miljøleder Evje-Hornes, representerer Setesdal regionråd
 • Jarl Vidar Erichsen rådgiver klimatilpasning KS-Agder

Sentrale aktører og ressurspersoner

 • Thomas Christian Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder
 • Gunn Spikkeland Hansen, Klimapartnere 
 • Henrik Kofoed Nielsen, Universitetet i Agder

Dokumenter fra møter i Regional koordineringsgruppe (RKG) klima og miljø

Dokumenter fra arbeidet i regi av faggruppe klima

2018

Referat oktober

Referat september 2018

Referat april 2018

Referat januar 2018

2017

Referat august 2017

Referat mai 2017

Referat februar 2017

Klimakurs for kommunene 2017

Program andre samling klimakurs for kommunene

Program første samling klimakurs for kommunene

Presentasjoner første samling:

Inger hansen Bauer: Fremtidige klimautfordringer med fokus på Agder
Kim Øvland: Hvordan blir kommunen en spydspiss?
Linn Grøtberg: Presentasjon av Miljøfyrtårn
Thomas Kiland-Langeland: Fylkesmannens rolle i klimarbeidet
Torstein Thorsen: Klimapartnere
Flystad og Kristiansen: Pågår det et "grønt skifte" på Agder?
 

Presentasjon fra Rundeborskonferansen klima november 2016

Grønn konkurransekraft for prosessindustrien Eyde

Grønn konkurransekraft i fornybarnæringen Agder Energi

Strategi for Agder kollektivtransport

Hvordan kan UiA bidra?

Klimapartnere

Kristiansand kommune klima i plan 

rundebordskonferanse klima

2016

Referat oktober 2016

Klimagruppens saksfremlegg til rådmannsgruppen 15/14

Referat april 2016

Referat januar 2016   

2015

Referat fra møte i faggruppen klima 24. april 2015

Referat fra møte i faggruppen klima 8. oktober 2015

2011- 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 14. august 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 10. mars 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 9. januar 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 15. august 2013

Referat fra møtet i faggruppen klima 15. mai 2013

Referat fra møtet i faggruppen klima 20. desember 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 2. november 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 14. juni 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 8. juni 2011