Ann Camilla Schulze Krogh
Foto: Mona Hauglid
© Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune

Ann Camilla Schulze-Krogh Foto: Mona Hauglid Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune

Regionplan Agder 2030 har en tydelig profil på bærekraft. Klima og miljø er valgt som et av tre gjennomgående perspektiv. Arbeidet med å styrke regionens evne til møte klimautfordringene og å samtidig ha et sterkt fokus på miljø blir viktig.

Formål og mandat

Regional koordineringsgruppe (RKG) klima og miljø skal være en pådriver for:
 • Å utvikle Agder til et attraktivt lavutslippssamfunn
 • Å samordne og koordinere satsinger på klima- og miljø i Agder, herunder grønn omstilling, utslippsreduksjoner, klimatilpasning, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling av byer og samfunn.

Du kan laste ned mandatet for gruppen her.

 

Medlemmer 

 • Leder: Ann Camilla Schulze-Krogh, Aust-Agder fylkeskommune (fra 1.1.2020 leder i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune)
 • Jarl Vidar Erichsen, KS Agder (spesialrådgiver)
 • Stig Alfred Eikeland, Listersamarbeidet (naturforvalter Farsund kommune)
 • Arne Wilhelmsen, Region Kristiansand (kommunalsjef i Mandal kommune) 
 • Geir Skjæveland, Arendal kommune (kommunalsjef i Arendal kommune)
 • Knut Feldberg, Kristiansand kommune (kommunalsjef for klima- og arealutvikling i Kristiansand kommune fra 1.1.2020)
 • Kamilla Solheim, Østre Agder regionråd (kommunalsjef samfunnsutvikling i Risør kommune)
 • Siv Therese Kile Lie, Setesdal regionråd (plan- og miljøleder Evje-Hornnes kommune) 
 • Thomas Christian Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Agder (fagdirektør)
 • Gunn Spikkeland Hansen, Klimapartnere Agder (prosjektleder)

Fylkeskommunen stiller med fast koordinator/sekretær for gruppa. Hans Fløystad har denne rollen inntil videre. Ledervervet rullerer. Fylkeskommunen v/Ann Camilla Schulze-Krogh har denne oppgaven.

 

Dokumenter fra møter i Regional koordineringsgruppe (RKG) klima og miljø

 

2019

Referat møte 19. august 2019

 

Dokumenter fra arbeidet i regi av tidligere faggruppe klima:

2018

Referat oktober

Referat september 2018

Referat april 2018

Referat januar 2018

2017

Referat august 2017

Referat mai 2017

Referat februar 2017

Klimakurs for kommunene 2017

Program andre samling klimakurs for kommunene

Program første samling klimakurs for kommunene

Presentasjoner første samling:

Inger hansen Bauer: Fremtidige klimautfordringer med fokus på Agder
Kim Øvland: Hvordan blir kommunen en spydspiss?
Linn Grøtberg: Presentasjon av Miljøfyrtårn
Thomas Kiland-Langeland: Fylkesmannens rolle i klimarbeidet
Torstein Thorsen: Klimapartnere
Flystad og Kristiansen: Pågår det et "grønt skifte" på Agder?
 

Presentasjon fra Rundeborskonferansen klima november 2016

Grønn konkurransekraft for prosessindustrien Eyde

Grønn konkurransekraft i fornybarnæringen Agder Energi

Strategi for Agder kollektivtransport

Hvordan kan UiA bidra?

Klimapartnere

Kristiansand kommune klima i plan 

rundebordskonferanse klima

2016

Referat oktober 2016

Klimagruppens saksfremlegg til rådmannsgruppen 15/14

Referat april 2016

Referat januar 2016   

2015

Referat fra møte i faggruppen klima 24. april 2015

Referat fra møte i faggruppen klima 8. oktober 2015

2011- 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 14. august 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 10. mars 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 9. januar 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 15. august 2013

Referat fra møtet i faggruppen klima 15. mai 2013

Referat fra møtet i faggruppen klima 20. desember 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 2. november 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 14. juni 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 8. juni 2011

Kontakt: 

Hans Fløystad

e-post: hans.floystad@austagderfk.no

Tlf: 37 01 76 33