Alle 30 kommunene i Agder er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, med prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder 2020».

Målet med prosjektet er at trygghets- og varslingsteknologi skal være integrert i helse- og omsorgstjenestene innen 2020.

21 – 22 sept. var alle 30 kommunene samlet til kick-off «Innføring velferdsteknologi Agder 2020». Presentasjonene fra kick-offen finner du i menyen til høyre.

For mer informasjon om anskaffelse kan du gå til Kommunal Responssentertjeneste sine nettsider.

av heka14, publisert 2. oktober 2017 | Skriv ut siden