Rådmannsgruppen Agder 2020 er det administrative regionale samordningsorganet for oppfølging av Agders overordnede regionale plan.

Mandat

Rådmannsgruppen Agder 2020 er administrativt strategisk bindeledd for måloppnåelse av regionplanens fem målområder og skal sikre administrativ og faglig forankring gjennom:
  • Plan og budsjettarbeid i kommunene og fylkeskommunene
  • Etablerte faggrupper, regionale prosjekt, satsingsområder og tiltak
  • Å sikre implementering av valgte løsninger i ordinær drift

Medlemmer 

Medlemmer: Fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft (leder). Fylkesrådmann i Aust-Agder, Arild Eielsen (nestleder).Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth; Rådmann i Arendal, Harald Danielsen; Setesdal regionråd: Tallak Hoslemo, rådmann i Bykle. Østre Agder regionråd: Trond Aslaksen, rådmann i Risør. Lindesnes regionråd: Hans Stusvik, rådmann i Marnardal. Knutepunktet Sørlandet regionråd: Sten Albert Reisænen, rådmann i Iveland. Lister regionråd: Vidar Torsø,rådmann i Farsund,

Observatører: Regiondirektør KS Agder, Jan Inge Tungesvik; Ole Jørgen Etholm (Østre Agder); Dagfinn Lauvsland (Lindesnesregionen); Signe Sollien Haugå (Setesdal regionråd); Svein Vangen (Lister); Kristian Råmundal (Knutepunkt Sørlandet); Plansjef i Aust-Agder, Ola Olsbu; Regionalsjef i Vest-Agder, Kenneth Andresen.

Sekretariatsleder: Regionplankoordinator Inger N. Holen

Les sak hvor leder i Rådmannsgruppen Tine Sundtoft forteller om regional utvikling

Regionalt årshjul Agder 2018 med sentrale møteplasser finner du her:  

Møteplan for 2018: 23. januar, 28. februar, 26. april, 13. september, 31, oktober

Neste møte er 23. januar, Kristiansand Kilden

Møte 23. november, Lillesand, hotell Norge

Referat 23.november

Agenda med saksdokumenter

Møte 7. september Kristiansand, fylkeshuset møterom Svingen

Referat fra møte 7. september

Agenda med saksdokumenter

Presentasjon Lindesneslosen og skolelos

Presentasjon programfylke folkehelse

Presentasjon levekårssatsing Agder

Presentasjon Veikart Agder

23. mars. 

Referat fra møte 23. mars

 Agenda møte i Rådmannsgruppen 23. mars

Presentasjon Folkehelsestrategi Agder IMB

Presentasjon Ung i Agder BM

Presentasjon folkehelseundersøkelsen FHI

Presentasjon folkehelseundersøkelsen erfaringer fra Vestfold

19. januar

Referat fra møte 19. januar

Presentasjon klima veikart Agder

Agenda med saksdokumenter Rådmannsgruppen 19. januar 

Dokumenter fra møtene i 2016 

3. november

Referat Rådmannsgruppen 3. november

Agenda møte i Rådmannsgruppen 3. november 

Presentasjon forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

Presentasjon Grønne datalagringssentre

6. september

Referat Møte i Rådmannsgruppen 6. september

Presentasjon status folkehelse og levekår

Presentasjon utkast handlingsprogram LIM- planen

Presentasjon utkast handlingsprogram VINN-planen

Presentasjon status regional koordineringsgruppe ehelse og velferdsteknologi

Presentasjon status strategisk notat kultur

Presentasjon utkast handlingsprogram Regionplan Agder 2020

Agenda møte i Rådmannsgruppen 6. september

9. juni

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 9. juni

Agenda til møtet i rådmannsgruppen 9. juni 

3. mars

Referat fra møte i rådmannsgruppen 3. mars

Agenda til møtet i Rådmannsgruppen 3. mars

3. januar

Referat fra møtet i Rådmannsgruppen 13. januar

Presentasjon Klima 13. januar

Presentasjon regional koordineringsgruppe for ehelse og velferdsteknologi

Agenda møte i rådmannsgruppen 13. januar

2015

Referat møte i rådmannsgruppen 4. desember

Agenda møte i rådmannsgruppen 4. desember

Referat møte i rådmannsgruppen 23. september 2015

Agenda møte i råadmannsgruppen 23. september

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 22. mai 2015

Agenda fra møtet i rådmannsgruppen 22. mai 2015

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 18. mars 2015

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 18. mars 2015

2014

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 28. november 2014

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 28. november 2014 med saksdokumenter

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 11. september2014

Agdenda for møtet i rådmannsgruppen 11. september 2014

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 20. mars 2014

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 20. mars 2014

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 15. januar 2014

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 15. januar 2014

2013

Referat fra møtet 29. oktober 2013

Agenda for møtet i rådmannsgruppen med vedlegg,  29. oktober 2013

Agenda for møtet i rådmannsgruppen med vedlegg,  11. september 2013

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 15. mai 2013

Agenda fra møtet i rådmannsgruppen 15. mai 2013

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 13. februar 2013

Agenda fra møtet i rådmannsgruppen 13. februar 2013

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 15. januar 2013

Agenda fra møte i rådmannsgruppen 15. januar 2013

2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 14. november 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 16. oktober 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 5. september 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 27. april 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 24. februar 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 4. januar 2012