Rådmannsgruppen Agder 2020 er det administrative regionale samordningsorganet for oppfølging av Regionplan Agder 2020.
Rådmannsgruppen har i tillegg vært administrativ styringsgruppe for Regionplan Agder 2030.Mandat

Rådmannsgruppen Agder 2020 er administrativt strategisk bindeledd for måloppnåelse av regionplanens fem målområder og skal sikre administrativ og faglig forankring gjennom:
  • Plan og budsjettarbeid i kommunene og fylkeskommunene
  • Etablerte faggrupper, regionale prosjekt, satsingsområder og tiltak
  • Å sikre implementering av valgte løsninger i ordinær drift

Medlemmer 

Medlemmer: Prosjektleder Agder fylkeskommune: Tine Sundtoft (leder), fylkesrådmann i Aust-Agder: John G Bergh, konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder: Kristin Tofte Andresen, rådmann i Kristiansand: Ragnar Evensen; rådmann i Arendal: Harald Danielsen, Setesdal regionråd: Aasmund Lauvdal, rådmann i Bygland. Østre Agder regionråd: Trond Aslaksen, rådmann i Risør. Lindesnes regionråd: Irene Lunde, rådmann i Mandal. Region Kristiansand: Guri Ulltveit-Moe, rådmann i Lillesand. Lister regionråd: Ståle Manneråk Kongsvik, rådmann i Farsund.

Observatører: Regiondirektør KS Agder, Jan Inge Tungesvik; Ole Jørgen Etholm (Østre Agder); Øyvin Moltumyr (Lindesnesregionen); Rita Hansen (Setesdal regionråd); Svein Vangen (Lister); Plansjef i Aust-Agder, Ola Olsbu; Regionalsjef i Vest-Agder, Kenneth Andresen.

Sekretariatsleder: (under avklaring)

Les sak hvor leder i Rådmannsgruppen Tine Sundtoft forteller om regional utvikling

Regionalt årshjul Agder 2019 med sentrale møteplasser finner du her 

 

DOKUMENTER FRA MØTENE FINNER DU HER

Møte 5. september 

Referat fra møtet 5. september 2019

Agenda møte 5. september 2019

Rapport fra PWC Evaluering av Regionplan Agder 2020

Presentasjon Ung i Agder 2019 (Ungdata)

Presentasjon Forskning og innovasjon i kommunen

Presentasjon Det regionale årshjulet, regional planstrategi og handlingsprogrammet til ny regionplan

Presentasjon Mandat for regional koordineringsgruppe for klima og miljø

Presentasjon Statusrapport Regionplan Agder 2030

Møte 25. april 

Referat 25. april, til godkjenning

Status Veikart for bedre levekår

Revidert mandat faggruppe utdanning

Mandat RKG folkehelse og levekår

Status Regionplan Agder 2030

Agenda med saksdokumenter

Møte 8. mars

Referat fra møte 8. mars

Agenda møte 8. mars

Møte 24. januar

Referat

Klimapartnere for kommunene

Presentasjon høringsutkast Regionplan Agder 2030

Presentasjon veikart for bedre levekår 

Agdertall

Agenda 

Møte 30. november

Referat

Presentasjon levekårssatsing Agder

Presentasjon Regionplan Agder 2030

Agenda

Møte 31. oktober

Referat

Agenda

Presentasjoner

Status levekårssatsing Agder oktober 2018

Status Agder 2030 oktober 2018

Evaluering Agder 2020

Agder fylkeskommune

Kompetansestrategi Agder 

Møte 7. september

Referat

Agenda 

Møte 26. april

Referat 26.april

Status klimaveikart Agder

Sluttrapport levekårssatsing Agder Oxford Research

Milepæler og status Regionplan Agder 2030

Agenda møte 26. april 

Møte 28. februar 2018

Referat møte 28. februar

Agenda møte 28. februar 

Informasjonsnotat 1 levekår Agder

Presentasjon folkehelseprogrammet

Presentasjon Ung-data

presentasjon NAV

Presentasjon Oxford Research

Presentasjon kompetansestrategi

Presentasjon Klimaveikart Agder

Presentasjon regional koordineringsgruppe folkehelse-

Møte 23. januar 2018

Referat 23.januar 

2017

Referat 23.november

Agenda med saksdokumenter

Referat 7.september

Agenda med saksdokumenter

Presentasjon Lindesneslosen og skolelos

Presentasjon programfylke folkehelse

Presentasjon levekårssatsing Agder

Presentasjon Veikart Agder

Referat fra møte 23. mars

 Agenda møte i Rådmannsgruppen 23. mars

Presentasjon Folkehelsestrategi Agder IMB

Presentasjon Ung i Agder BM

Presentasjon folkehelseundersøkelsen FHI

Presentasjon folkehelseundersøkelsen erfaringer fra Vestfold

Referat fra møte 19. januar

Presentasjon klima veikart Agder

Agenda med saksdokumenter Rådmannsgruppen 19. januar 

2016 

Referat Rådmannsgruppen 3. november

Agenda møte i Rådmannsgruppen 3. november 

Presentasjon forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

Presentasjon Grønne datalagringssentre

Referat Møte i Rådmannsgruppen 6. september

Presentasjon status folkehelse og levekår

Presentasjon utkast handlingsprogram LIM- planen

Presentasjon utkast handlingsprogram VINN-planen

Presentasjon status regional koordineringsgruppe ehelse og velferdsteknologi

Presentasjon status strategisk notat kultur

Presentasjon utkast handlingsprogram Regionplan Agder 2020

Agenda møte i Rådmannsgruppen 6. september

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 9. juni

Agenda til møtet i rådmannsgruppen 9. juni 

Referat fra møte i rådmannsgruppen 3. mars

Agenda til møtet i Rådmannsgruppen 3. mars

Referat fra møtet i Rådmannsgruppen 13. januar

Presentasjon Klima 13. januar

Presentasjon regional koordineringsgruppe for ehelse og velferdsteknologi

Agenda møte i rådmannsgruppen 13. januar

2015

Referat møte i rådmannsgruppen 4. desember

Agenda møte i rådmannsgruppen 4. desember

Referat møte i rådmannsgruppen 23. september 2015

Agenda møte i råadmannsgruppen 23. september

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 22. mai 2015

Agenda fra møtet i rådmannsgruppen 22. mai 2015

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 18. mars 2015

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 18. mars 2015

2014

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 28. november 2014

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 28. november 2014 med saksdokumenter

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 11. september2014

Agdenda for møtet i rådmannsgruppen 11. september 2014

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 20. mars 2014

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 20. mars 2014

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 15. januar 2014

Agenda for møtet i rådmannsgruppen 15. januar 2014

2013

Referat fra møtet 29. oktober 2013

Agenda for møtet i rådmannsgruppen med vedlegg,  29. oktober 2013

Agenda for møtet i rådmannsgruppen med vedlegg,  11. september 2013

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 15. mai 2013

Agenda fra møtet i rådmannsgruppen 15. mai 2013

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 13. februar 2013

Agenda fra møtet i rådmannsgruppen 13. februar 2013

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 15. januar 2013

Agenda fra møte i rådmannsgruppen 15. januar 2013

2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 14. november 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 16. oktober 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 5. september 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 27. april 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 24. februar 2012

Referat fra møtet i rådmannsgruppen 4. januar 2012