Mandat for Agders internasjonale forum

Agders internasjonale forum er en regional plattform for samordning, informasjons- og erfaringsutveksling og veiledning innenfor internasjonalt – hovedsakelig europeisk samarbeid.

Forumet er åpent for representanter for det internasjonale virkemiddelapparatet, brukere av internasjonale programmer og deltakere i internasjonale samarbeidsnettverk på Agder.

Fylkeskommunene og Sørlandets Europakontor fungerer som sekretariat.

 

Formål

Forumet skal arbeide for å øke bevisstheten omkring nytteverdien av internasjonalt samarbeid og styrke kapasiteten for internasjonalisering blant aktuelle målgrupper på Agder.

 

Oppgaver

Forumet har følgende oppgaver og funksjoner:

Overvåkning, tidlig varsling og informasjonsformidling

 • Overvåke internasjonale trender og utvikling av regelverk med betydning for Agder
 • Formidle informasjon om aktuelle utlysninger innenfor europeiske programmer
 • Formidle resultater fra EU-prosjekter og europeiske samarbeidsnettverk
 • Formidle informasjon om aktuelle arrangementer i regi av europeiske organisasjoner og samarbeidsnettverk

Samordning

 • Samordne internasjonalt-rettede aktiviteter og tiltak innenfor virkemiddelapparatet

Veiledning

 • Arrangere kurs og andre kompetansehevingstiltak innenfor det internasjonale området
 • Fungere som "veiviser" i forhold til menyen av internasjonalt-orienterte virkemidler

Innspill til planer, programmer og uttalelser m.m.

 • Gi innspill til utarbeidelsen og gjennomføringen av regionale planer og strategier
 • Gi innspill til evaluering av europeiske programmer og samarbeidsnettverk
 • Gi innspill til utformingen av EU-programmer og tilhørende utlysninger
 • Gi innspill til aktuelle høringsuttalelser fra fylkeskommuner og kommuner

Relasjonsbygging og kompetansemegling 

 • Bistå ved gjennomføringen av internasjonale arrangementer i landsdelen
 • Arrangere studieturer til destinasjoner i utlandet
 • Identifisere aktuelle samarbeidspartnere i utlandet

 

Arbeidsform

Forumet møtes som hovedregel to ganger per år. Vertskapet for møtene roterer mellom deltakerne. Det kan opprettes ad hoc-baserte undergrupper for bestemte oppgaver og funksjoner.

 

Medlemmer

 • Aust-Agder fylkeskommune 
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Kristiansand kommune
 • Arendal kommune
 • KS Agder
 • Universitetet i Agder
 • Sørlandets Europakontor
 • Nordisk informasjonskontor
 • Innovasjon Norge
 • Norges Forskningsråd
 • Regionalt forskningsfond Agder

 

Referater, dokumenter og presentasjoner

2019

Referat internasjonalt forum oktober 2019

Referat internasjonalt forum februar 2019

2018

Referat internasjonalt forum oktober 2018

Referat internasjonalt forum januar 2018

2017

Referat internasjonalt fagråd* oktober 2017

2016

Referat internasjonalt fagråd september 2016

Presentasjon Horizon South Norway

Oversikt prosjekt per september 2016

Referat møte 24. februar 2016

2015

Referat møte 20. november 2015

Referat møte 21. august 2015

Referat møte 17. februar 2015 

2014

Referat møte 11. desember 2014

Referat møte 14. oktober 2014

Referat møte 14. august 2014

Referat møte 21. mai 2014

Referat møte 4. april 2014

2013

Referat møte 17. desember 2013

Referat møte 22. oktober 2013

Referat møte 27. august 2013

Referat møte 21. mai 2013

Referat møte 19. mars 2013 

Referat møte 12. februar 2013

2012

Referat møte 27. november 2012

 

 * Fram til 2017 het Agders internasjonale forum internasjonalt fagråd og hadde et litt annet mandat.

 

Kontaktperson

Sørlandets Europakontor,

v/ Adm. dir. Stig Marthinsen

E-post

400 74 750/ 474 61 900

 

Jon Halvard Eide

Internasjonal koordinator,

Vest-Agder

E-post

916 97 522

 

Lars Holmer-Hoven

Internasjonal koordinator,

Aust-Agder

E-post