Internasjonalt fagråd skal følge opp og implementere Agders internasjonale strategi fra 2012.

Formål mandat og medlemmer

Fagrådet skal:
 • Være et rådgivende organ for konkretisering og implementering av den internasjonale strategien for Agder.
 • Mobilisere aktører på Agder til deltakelse i aktuelle EU-nettverk og samarbeidsnettverk.
 • Være en sparringspartner ved gjennomføring av og deltakelse i internasjonale arrangement og nettverk.
 • Bidra til uttalelser og innspill fra Agder til aktuelle politikkdokumenter, programmer, utlysninger, notater, rapporter og spørreundersøkelser fra departementer og Europeiske organer.
 • Medvirke til evaluering av internasjonal virksomhet på Agder.

Les mer i mandatet til Internasjonalt fagråd. 

Medlemmer per 2016 

 • Søren Kragholm, Universitetet i Agder
 • Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor
 • Hans Birger Nilsen, Arendal kommune
 • Lukas Wedemeyer, Kristiansand kommune
 • Christiane Marie Ødegård, KS-Agder
 • Tone Haraldsen, RFF Agder
 • Siri Marcussen Neset, Forskningsrådet
 • Hilde Lona, Nordisk informasjonskontor
 • Svein Øderud, Knutepunkt Sørlandet
 • Eirik Velle Wegner Lønning, Innovasjon Norge
 • Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune
 • Lars Holmer-Hoven, Aust-Agder fylkeskommune 

Fylkeskommunene leder og er sekretariat for internasjonalt fagråd

Neste møte i Internasjonalt fagråd februar 2017

Referater, dokumenter og presentasjoner

2016

Referat internasjonalt fagråd september 2016

Presentasjon Horizon South Norway

Oversikt prosjekt per september 2016

Referat møte 24. februar 2016

2015

Referat møte 20. november 2015

Referat møte 21. august 2015

Referat møte 17. februar 2015 

2014

Referat møte 11. desember 2014

Referat møte 14. oktober 2014

Referat møte 14. august 2014

Referat møte 21. mai 2014

Referat møte 4. april 2014

2013

Referat møte 17. desember 2013

Referat møte 22. oktober 2013

Referat møte 27. august 2013

Referat møte 21. mai 2013

Referat møte 19. mars 2013 

Referat møte 12. februar 2013

2012

Referat møte 27. november 2012

 

 

 

Kontaktperson

Sørlandets Europakontor,

v/ Adm. dir. Stig Marthinsen

E-post

400 74 750/ 474 61 900

 

Jon Halvard Eide

Internasjonal koordinator,

Vest-Agder

E-post

916 97 522

 

Lars Holmer-Hoven

Internasjonal koordinator,

Aust-Agder

E-post