Faggruppen for utdanning følger opp satsingsområde utdanning i Regionplan Agder 2020. Faggruppen  består av skoleeiere representert ved fylkeskommuner og kommuner i Agder, Fylkesmannen, utdanningsorganisasjonen, KS-Agder og UiA.

Faggruppen er regionens viktigste strategiske arena for å nå utdanningsmålene mot 2020. Gruppen har utarbeidet et strategisk notat som er revidert og oppdatert i 2016.   Se også halvtidsevaluering av arbeidet her.

Mandat for faggruppe utdanning

Medlemmer i faggruppen utdanning:

Kristin Eidet Robstad  (leder) 

Roar Aaserud, Arendal kommune, vara Øystein Neegaard

Geir Bruli Lister, vara: Terje Litland

Bernt Skutlaberg, Aust-Agder fylkeskommune (nestleder); vara: Stein Kristiansen

Niels Songe-Møller, Østregionen; vara: Inger S. Bømark Lunde

Roar Aaserud, Arendal kommune; vara: Øystein Neegaard

Line Håberg Løvdal, Setesdalsregionen; vara: Berit Haugetveit

Ottar Stordal, Utdanningsforbundet Aust-Agder; vara: Hanne Hansson

Even Schau, Lindesnesregionen; vara: Lena Wilhelmsen

Gerd Inger Haugland, Kristiansand kommune; vara: Nina Skjeseth

Arnt Jørgen Eidsaa, Region Kristiansand; vara: Steinar Harbo

Arly Hauge, Vest-Agder fylkeskommune; vara: Åse Lill Kimestad

Svein Ove Olsen, Utdanningsforbundet Vest-Agder; vara: Adelheid Frost Mykland

Tore Haus Fylkesmannen i Agder; vara: Aase Kiledal

Astrid Birgitte Eggen, Universitetet i Agder

Jørn Varhaug/Greta Hilding  Universitetet i Agder

Christiane Marie Ødegård KS Agder, vara Jarl Vidar Erichsen

Sekretariat for faggruppen: Christiane Marie Ødegård (KS Agder), og Magnus Mork (Aust-Agder fylkeskommune)

 

Dokumenter fra 2019

Innkalling arbeidsutvalg faggruppe utdanning 10. desember 2019

 

Referat møte 20. september

Referat møte april

Nytt mandat

Presentasjon Regionplan Agder 2030

felles høringsuttalelse Fagfornyelsen

Vedtatt forslag til skolerute 2021 - 2022

Referat møte 9. januar 2019

Satser gjestelever Agder revidert januar 2019

Innkalling møte 9. januar 2019 

Dokumenter fra 2018 

Referat møte 230518

Innkalling møte 23. mai 2018

Referat fra møte februar 2018

Dokumenter fra 2017

Referat fra møte november 2017

Referat fra møte september 2017

Referat fra møte 10. mai 2017

Referat fra møte 15. februar 2017

Dokumenter fra 2016

referat fra møte 29. november 

presentasjon viserektor Astrid Birgitte Eggen UiA 29. november

referat fra møte 10.mai 

referat fra møtet 12. januar

presentasjon Agderprosjektet

presentasjon lærerutdanningen 8-13

vedtatt midtveisvurdering

Dokumentasjon fra arbeidet i faggruppen utdanning 2013- 2015

Referat fra møte i faggruppen utdanning 14. oktober 2015

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 14. april 2015

Gjesteelevsatser revidert april 2015

Organisasjonskart Aust-Agder

Organisasjonskart Vest-Agder

Presentasjon framtidas kompetanse

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 14. april 2015

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 20. januar 2015

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 20. januar 2015

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 19. september 2014

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 19. september  2014

Strategisk notat Utdanning

Presentasjon Strategisk notat Utdanning

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 31. januar 2014

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 31. januar 2014

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 31. mai 2013

Referat fra møtet i skoleeierforum og møtet med UiA 25. januar 2013

 

Kontaktinformasjon til Roar Aaserud:

E-post: roar.aaserud@arendal.kommune.no

mobil: 92837684