Svein har tidligere mange års erfaring fra skoleverket, som lærer, inspektør og rektor. Han har i tillegg jobbet som fotballtrener på høyere nivå, før han i 2008 begynte i jobben som kommunalsjef.

 

Som leder av fagruppe utdanning ønsker han å fokusere på de grepene som bidrar til utvikling. Han ønsker å presse på for å få til en felles og forpliktende utviklingsprosess, og bidra til at strategisk utvikling på fylkesnivå kan knyttes til pedagogisk utvikling på skolenivå. – Forhåpentligvis klarer vi framover i større grad å kombinere strategisk utvikling og barnehage-, skole- og kommuneutvikling innenfor de prioriterte tema, fremholder han.

 

Faggruppen for utdanning følger opp regionplanens  satsingsområde utdanning. Faggruppens sammensetning  består av skoleeiere representert ved fylkeskommuner og kommuner i Agder, fylkesmannen, utdanningsorganisasjonen, KS-Agder og UiA.

 

Faggruppen er regionens viktigste strategiske arena for å nå utdanningsmålene mot 2020. Gruppen har utarbeidet et strategisk notat som er revidert og oppdatert i 2016.   Se også halvtidsevaluering av arbeidet her.

Mandat for faggruppe utdanning

Medlemmer i faggruppen utdanning:

Svein Hansen, Listerregionen (leder); vara: Sara Aamodt

Bernt Skutlaberg, Aust-Agder fylkeskommune (nestleder); vara: Stein Kristiansen

Niels Songe-Møller, Østregionen; vara: Inger S. Bømark Lunde

Roar Aaserud, Arendal kommune; vara: Øystein Neegaard

Line Håberg Løvdal, Setesdalsregionen; vara: Berit Haugetveit

Ottar Stordal, Utdanningsforbundet Aust-Agder; vara: Hanne Hansson

Even Schau, Lindesnesregionen; vara: Lena Wilhelmsen

Gerd Inger Haugland, Kristiansand kommune; vara: Nina Skjeseth

Arnt Jørgen Eidsaa, Knutepunkt Sørlandet; vara: Steinar Harbo

Arly Hauge, Vest-Agder fylkeskommune; vara: Åse Lill Kimestad

Svein Ove Olsen, Utdanningsforbundet Vest-Agder; vara: Adelheid Frost Mykland

Kristin Robstad Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder; vara: Aase Kiledal

Astrid Birgitte Eggen, Universitetet i Agder

Jørn Varhaug/Greta Hilding  Universitetet i Agder

Torbjørn Henrik Torblå, KS Agder; vara: Gunnar Skaar

Møteplan 2017: 15. februar, 10. mai, 19. september, 21. november

Referater og presentasjoner fra møtene i 2017

Referat fra møte 10. mai 2017

Referat fra møte 15. februar 2017

Referater og presentasjoner fra møtene i 2016

referat fra møte 29. november 

presentasjon viserektor Astrid Birgitte Eggen UiA 29. november

referat fra møte 10.mai 

referat fra møtet 12. januar

presentasjon Agderprosjektet

presentasjon lærerutdanningen 8-13

vedtatt midtveisvurdering

Dokumentasjon fra arbeidet i faggruppen utdanning 2013- 2015

Referat fra møte i faggruppen utdanning 14. oktober 2015

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 14. april 2015

Gjesteelevsatser revidert april 2015

Organisasjonskart Aust-Agder

Organisasjonskart Vest-Agder

Presentasjon framtidas kompetanse

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 14. april 2015

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 20. januar 2015

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 20. januar 2015

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 19. september 2014

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 19. september  2014

Strategisk notat Utdanning

Presentasjon Strategisk notat Utdanning

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 31. januar 2014

Innkalling til møtet i faggruppen utdanning 31. januar 2014

Referat fra møtet i faggruppen utdanning 31. mai 2013

Referat fra møtet i skoleeierforum og møtet med UiA 25. januar 2013

 

Kontaktinformasjon til Arly Hauge:

E-post: Arly.Hauge@vaf.no

Telefon: 38 07 45 68 / 909 77 432