Anne Tone Hageland

Leder i Faggruppe kultur, og kultursjef i Vest-Agder fylkeskommune, Anne Tone Hageland

Faggruppe kultur inngår i struktur for oppfølging av Regionplan Agder 2020. Hovedmålet med Faggruppe kultur er å være en ressursgruppe for gjennomføring av målene på kulturfeltet i Regionplan Agder 2020.

Faggruppen ledes av Anne Tone Hageland, kultursjef i Vest-Agder fylkeskommune.


Grunnet prosess med etablering av nye Agder fylkeskommune, er arbeidet i faggruppe kultur ikke aktiv. Det jobbes kontinuerlig med pågående prosjekter i ordinær drift.

Faggruppen for kultur skal, gjennom strategisk notat, komme med anbefalinger til konkrete tiltak som ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020. Arbeidet tar utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer samt scenario 2020. Arbeidet skal videre ta utgangspunkt i regionens fortrinn samt gripe fatt i konkrete utfordringer. Faggruppen vil inneha en generalistkompetanse som dekker bredden i kulturfeltet i Agder. Gruppen vil på denne måten kunne initiere og koordinere faglig oppfølging av regionplanen innenfor kulturområdet.

Medlemmer

  • Vest-Agder fylkeskommune: kultursjef Anne Tone Hageland (leder) og fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen
  • Aust Agder fylkeskommune: kultursjef Hege Solli og seksjonsleder kulturminne Aadne G Sollid
  • Kristiansand Kommune: Kulturdirektør Stein Tore Sorthe
  • Arendal kommune: Kulturdirektør Linda Sætra
  • Sekretær: Kåre Kristiansen: kare.Kristiansen@vaf.no

Dokumenter fra møtene 2018

Referat fra møte 4. januar

Dokumenter fra møtene i 2017

Referat fra møte 10. november

Referat fra møte 12. oktober

Referat  fra møte 7. september

Referat fra møte 9. mai

Referat fra møte 25. januar

Dokumenter fra møtene i 2016

Referat faggruppe kultur 16. november 2016

Referat fra møte i faggruppe kultur 12. oktober 2016

Tidligere dokumenter

Referat fra møtet i faggruppe kultur 30. april 2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 8. april 2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 28. februar 2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 14. februar 2014

Notat Agder Kunstsenter

Referat fra møtet i faggruppe kultur 7. januar 2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 8. november 2013

Referat fra møtet i faggruppe kultur 1. oktober 2013