Anne Tone Hageland

Leder i Faggruppe kultur, og kultursjef i Vest-Agder fylkeskommune, Anne Tone Hageland

Faggruppen for kultur skal, gjennom strategisk notat, komme med anbefalinger til konkrete tiltak som ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020. Arbeidet tar utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer samt scenario 2020. Arbeidet skal videre ta utgangspunkt i regionens fortrinn samt gripe fatt i konkrete utfordringer. Faggruppen vil inneha en generalistkompetanse som dekker bredden i kulturfeltet i Agder. Gruppen vil på denne måten kunne initiere og koordinere faglig oppfølging av regionplanen innenfor kulturområdet.

Medlemmer i faggruppen for kultur:

IMG 4566

Fra venstre til høyre: Hege Solli, fylkeskultursjef i Aust-Agder; Linda Sætra, kulturdirektør i Arendal kommune; Stein Tore Sorthe, kulturdirektør i Kristiansand kommune; Anne-Tone Hageland (leder), fylkeskultursjef i Vest-Agder. Rune Holbek, ikke til stede, er sekretær for gruppen

 

Anne Tone Hageland (på bilde øverst) er leder for regionplanens faggruppe for kultur. Anne Tone er er fylkeskultursjef i Vest-Agder fylkeskommune. Faggruppe kultur har hatt et lite opphold i sitt arbeid. En av grunnene til dette er at både er ny fylkeskultursjef i Aust-Agder fylkeskommune og ny Kulturdirektør i Arendal kommune. Anne Tone ser frem til å ta fatt på det regionale samarbeidet omkring kultursatsingen. På det første møte 17. juni handlet det først og fremst å se mulighetene dette samarbeidet kan gi. Hageland var godt fornøyd med første møte og gruppen har avtalt neste møte under Arendalsuka i august.  

Dokumenter fra møtene i 2017

Referat  fra møte 7. september

Referat fra møte 9. mai

Referat fra møte 25. januar

Dokumenter fra møtene i 2016

Referat faggruppe kultur 16. november 2016

Innkalling til møte i faggruppe kultur 16.11 2016

Referat fra møte i faggruppe kultur 12. oktober 2016

Innkalling til møte i faggruppe kultur 12. oktober 2016

Innkalling og referat fra møtene i 2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 30. april 2014

Innkalling til møtet i faggruppe kultur 30. april2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 8. april 2014

Innkalling til møtet i faggruppe kultur 8. april 2014

Innkalling til møtet i faggruppe kultur 18. mars 2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 28. februar 2014

Innkalling til møtet i faggruppe kultur 28. februar 2014

Referat fra møtet i faggruppe kultur 14. februar 2014

Notat Agder Kunstsenter

Referat fra møtet i faggruppe kultur 7. januar 2014

 

2013

Innkalling til møtet i faggruppe kultur 11. desember 2013

Referat fra møtet i faggruppe kultur 8. november 2013

Innkalling til møtet i faggruppe kultur 8. november 2013

Referat fra møtet i faggruppe kultur 1. oktober 2013

Innkalling til møtet i faggruppe kultur 1. oktober 2013