Faggruppen for folkehelse og levekår er en ressurs for rådmannsgruppen i arbeidet med å følge opp hovedsatsingsområdet Det gode livet - Agder for alle. Alle hovedsatsingsområdene i Regionplanen berører folkehelse og levekår enten direkte eller indirekte. Det er derfor nødvendig at faggruppen har et overordnet samfunnsperspektiv i sitt arbeid.

Les mer om mandatet for faggruppen folkehelse og levekår her.

 

Medlemmene

Steinar Eilertsen,  Vest-Agder fylkeskommune (leder)

Hege Solli, Aust Agder fylkeskommune

Ann-Margret Haaland, Lindesnes regionråd 

Hanne Straume, Setesdal regionråd

Silje Dunseth Gilje, Lister regionråd 

Stine Busborg Sagen, Knutepunkt Sørlandet / Kristiansand kommune

Tone Merete Worren Kløcher, Østre Agder regionråd / Arendal kommune

Kristian Hagestad, observatørstatus på vegne av Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder

Nils Andre Gundersen, Aust-Agder fylkeskommune (sekretær)

Mer informasjon om gruppens mandat og sammensetning, samt møtereferat, kan lastes ned fra menyen til høyre.

 

Steinar Eilertsen er leder for regionplanens faggruppe for folkehelse og levekår, og er i tillegg leder for Strategi- og utviklingsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune. Denne seksjonen har ansvar for folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold, regional planlegging, statistikk- og analyseportal Agder, internasjonalt koordinering og koordinering av fylkeskommunens samarbeidsavtaler med kommunene i fylket.

Steinar er utdannet medieviter. Han begynte i Vest-Agder fylkeskommune i 2004, da som rådgiver innen kulturfeltet med arkiv, bibliotek og museumsaker.  Han har siden jobbet med fylkeskommunens samarbeidsavtaler med kommunene, før han i januar 2013 overtok som leder for Strategi- og utviklingsseksjonen.

- Regionalutvikling fordrer godt samarbeid mellom fylkeskommunene i regionen, med kommuner, organisasjoner, og det øvrige regionale partnerskapet, mener Steinar. Strategi- og utviklingsseksjonen jobber mye med å operasjonalisere regionplanens målsetninger i tett samarbeid med de nevnte aktører. Eksempler på dette er utarbeidelse av de felles regionale planene LIM (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold) og VINN (Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping), og prosjektene Statistikk- og analyseportal Agder og Likestilling som regional kraft, samt samarbeidsavtaler med kommunene. Et sentralt område nå og fremover er folkehelse og levekår, der faggruppen blir sentral i regionens samhandling for å få til en god utvikling.

- Som leder for seksjonen og faggruppa vil jeg gjøre mitt for at vi kan oppfylle regionplanens målsetninger, sier Steinar. For ham handler regionplan-arbeidet mye om å gjøre hverandre gode, og å ta sin del av et felles ansvar. Det som er bra for helheten er bra for den enkelte virksomhet og regionens utvikling. Steinar er tydelig på at vi må samarbeide og anerkjenne at vi har et felles ansvar - og at det må til en felles innsats - for at regionen skal oppfylle planens ambisiøse mål.

 

Arbeid i 2015 og 2016

Det har ikke vært møtevirksomhet i faggruppen 2015 og 2016. Hovedfokuset har vært arbeid med å forberede Ung-data undersøkelsen for alle kommunene og begge fylkeskommunene i Agder. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2016 og her kan du se noen nøkkeltall: 

I tillegg har forberedelser og gjennomføring av nasjonal pilot for folkehelseundersøkelsen vært et prioritert arbeid. Dette er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. Undersøkelsen er gjennomført og rapport forventes ferdigsstilt tidlig høst 2016. 

 

Faggruppe folkehelse og levekår har utarbeidet strategisk notat for folkehelse og levekår

 

Referat fra møtene i faggruppen folkehelse og levekår:

Innkalling til møtet ifaggruppen folkehelse og levekår 25. mars 2014

Referat fra møtet i faggruppen folkehelse og levekår 25. mars 2014

Referat fra møtet i faggruppen folkehelse og levekår 24. april 2014

Innkallling til møtet i faggruppen folkehelse og levekår 19. juni 2014

Referat fra møtet i faggruppen folkehelse og levekår 19. juni 2014

Innkalling til møtet i faggruppen folkehelse og levekår 21. august 2014

Referat fra møtet i faggruppen folkehelse og levekår 21. august 2014

Innkallling til møtet i faggruppen folkehelse og levekår 2. september 2014

Referat fra møtet i faggruppen folkehelse og levekår 2. september 2014

Innkallling til møtet i faggruppen folkehelse og levekår 16. oktober 2014