Det er flere suksesshistorier på private og offentlige virksomheter som har dratt nytte av det regionale FoU- og innovasjonssystemet for å realisere sine drømmer og visjoner. På denne siden vil vi fortelle noen eksempler på slike historier.

av hask27, publisert 23. august 2016 | Skriv ut siden