Forskningsbasert innovasjon er én viktig forutsetning for bærekraftig vekst og utvikling. På disse sidene har vi ambisjoner om å samle informasjon om aktører og virkemidler som har til oppgave å legge til rette for forsknings-, utviklings- og innovasjonsvirksomhet i Agder.

Under er det en tabell som viser sentrale virkemiddelaktører som enten bidrar med finansierering, rådgivning, kompetansemegling eller andre former for støtte til forsknings-, utviklings-, og innovasjonsaktivitet i Agder.

Siden er utviklet som en oppfølging av FoUoI-strategi Agder 2015-2030.

Siden er under utarbeidelse og vi ønsker innspill på innholdet:

Kontakt

Manuel Birnbrich

manuel.birnbrich@vaf.no

469 39 933

 

Virkemiddelaktør Tjenester

Aust-Agder fylkeskommune og

Vest-Agder fylkeskommune

 • Planmyndighet
 • Utviklingsaktør
 • Regionale utviklingsmidler
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
 • Regionale utviklingsmidler til offentlige og private virksomheter
Sørlandets kompetansefond
 • Regionale utviklingsmidler til offentlige og private virksomheter
Regionsatsing Agder (VRI)
 • Mobilisering til forskningsbasert innovasjon gjennom nettverksmøter, kompetansemegling, finansiering av mobiliseringsprosjekter, forsker til låns o.l. 
Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder)
 • Finansiering av kvalifiseringsprosjekter, forskningsbaserte innovasjonsprosjekter og rådgivning
Norges forskningsråd 
 • Regional rådgivning- og veiledning, finansiering av forskningsbaserte innovasjonsprosjekter gjennom nasjonale programmer
Innovasjon Norge
 • Finansiering og rådgivning til innovasjon og etablering
Innoventus Sør
 • Regionalt innovasjonsselskap med inkubatorprogram
SIVA
 • Næringshager i Agder, strategisk eiendomsforvaltning, innovasjonsaktiviteter og inkubatorprogrammer

Etablerersenter i Vest-Agder og

Etablerersenter IKS (Aust-Agder)

 • Kurs- og rådgivningstjenester
Sørlandets Europakontor
 • Rådgivnings- og informasjonstjenester knyttet til internasjonale muligheter for finansiering og nettverksbygging
Nordisk informasjonskontor Sør-Norge
 •  Rådgivning og informasjonstjenester knyttet til muligheter i Norden
Forskningsmobilisering Agder 
 • Virkemidler for å koble forskning opp mot innovasjon- og utviklingsprosesser i små og mellomstore bedrifter. Det kan søkes midler med inntil 50% av kostnadene. Følg lenken til venstre.

 

 

 Forskningsinstitusjoner og institutter på Sørlandet

 Universitetet i Agder (UiA) er regionens største forskningsaktør, og en drivkraft for regional forskningsbasert utvikling. UiA har i 2016 utformet en ny strategi for perioden frem til 2020, med overskriften "Samskaping av kunnskap". Les strategien til Universitetet her, og se hvilke prioriterte satsingsområder og visjoner UiA har vedtatt. 

 

Under er en oversikt over forskningsaktører på Sørlandet:

Aktør Tjenester
Universitetet i Agder Forskning, utdanning og innovasjon
NORCE Forskningsinstitutt
NIBIO, Landvik Forskningsinstitutt
NIVA Region Sør Forskningsinstitutt
Havforskningsinstituttet, Flødevigen Forskningsinstitutt

 

Siden er utarbeidet med hjelp fra Tone Haraldsen i Regionalt forskningsfond Agder. 

av hask27, publisert 29. juni 2016 | Skriv ut siden