• Diskusjon i plenum
Foto: Manuel Birnbrich
    av heka14, 03.11.18

    Hvordan utvikler vi hele Agder gjennom å ta i bruk økonomiske, naturmessige, kulturelle og sosiale verdier i kommunene?

    Dette var hovedspørsmålet under et innspillseminar til Regionplan Agder 2030 som Aust-Agder...

    Les mer