Det sa Tine Sundtoft da hun lanserte målbildet for Electric City Agder 150 personer under Arendalsuka 13. august. De fremmøtte fikk høre hvordan Agder kan både følge opp Parisavtalen og skape nye industrier i regionen – alt ved hjelp av vårt store vannkraftoverskudd.

Agder er i en unik posisjon i verden. Regionen står for halvparten av Norges kraftoverskudd – og alt kommer fra fornybar vannkraft. Hvordan kan Agder best mulig ta denne ressursen i bruk? Det er utfordringen som Electric City Agder skal svare på.

Lanseringen ble åpnet av regionens to fylkesordførere, Gro Bråten (Ap) og Terje Damman (H). De trakk frem to av utfordringene Agder må møte det neste tiåret: økt verdiskaping i en tid der befolkningen eldres, og klimaendringene.

Bråten og Damman viste til at Electric City Agder kan bidra til å løse begge disse utfordringene. Selv om målbildet er ambisiøst, er det også fullt mulig å få til. Det vil derimot kreve politiske prioriteringer.

- Dette må ikke bli med festtaler, var påminnelsen fra fylkesordførerne. 

Tine Og Folk 11

 

Verdens første fullelektriske region

Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune, viste til hvor mye Agder har å by på med klynger, bedrifter og fagmiljøer som er verdensledende på sine områder. Likevel er dette fremdeles ukjent for mange i både inn- og utland. Sundtoft var tydelig på at vi må tiltrekke oss flere investeringer til regionen, og fortsette det høye eksportnivået vårt:

-  Skal vi klare det trenger Agder en tydelig profil å vise frem – et tydelig budskap å selge.

Det kan gjøres ved å bygge en merkevare basert på det regionen allerede er god på. Agder må bruke vannkraften til å produsere varer i kraftkrevende industrier, elektrifisere all transport, og å utvikle og teste nye klima- og energiløsninger som kan introduseres på Agder.

- Vi kan bruke vår posisjon med fornybare ressurser, vårt kraftoverskudd og vår teknologikompetanse til å redusere egne klimagassutslipp og øke verdiskapingen. Dette kan gjøres ved å bli Electric City Agder – verdens første fullelektriske region, sa Sundtoft. 

Panel Electric City Agder

Verdens mest innovative nettselskap

Etter målbildelanseringen var det panelsamtale med Helene Fladmark (daglig leder i Eyde-klyngen), Harald Furre (ordfører i Kristiansand kommune), Peder Nærbø (Bulk Infrastructure), Tom Nystedt (konsernsjef Agder Energi) og Frank Reichert (rektor ved UiA), moderert av John G. Bernander.

Panelet ga bred støtte til målbildet, og viste til at regionen er i gang med overgangen til et fullelektrisk samfunn. Harald Furre trakk frem Kristiansand Havns satsing på landstrøm, der Norges første cruiseskip kobles på strøm 10. september – som andre havn i Europa. Tom Nystedt fortalte at Agder Energi er kåret til verdens mest innovative nettselskap, i godt selskap med Microsoft.

Helene Fladmark mener at vi må være på rett sted til rett tid – akkurat som Sam Eyde var da han startet de første prosessindustribedriftene i Agder for over 100 år siden.

-  Men vi må også markedsføre fortrinnene våre bedre. I dag etablerer Apple seg i Danmark med bakgrunn i "grønn, fornybar kraft", selv om det er vi som har den, fulgte Fladmark opp.

Frank Reichert mener det å skape nye næringer basert på vår fornybare kraft er helt sentralt for Agder. Og nettopp det forsøker Peder Nærbø og Bulk Infrastructure å gjøre med sine datasenterinvesteringer på over en milliard på Støleheia, Vennesla.

 Målbilde ECA

Les mer på www.electricagder.no

av heka14, publisert 14. august 2018 | Skriv ut siden