Likestilt Arbeidsliv Diplom _alle Foto Av Erling Slyngstad -Hægeland

Representanter for de 15 likestilte virksomhetene (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

5. juni ble 15 virksomheter i Agder høytidelig sertifiserte som likestilte bedrifter på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Aldri før har en region gjennomført et så helhetlig prosjekt, der det politiske, offentlige og private har jobbet sammen om likestilling- og inkluderingstema. Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm var klar i sin tale: - "Dette er en historisk dag".

Etter åpningen med Sheila Simmenes sin tolkning av "Quiet" – låten som gikk viralt etter Women's March og som Billboard kåret til årets protestlåt i 2017 - fikk Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune, ordet.

Sundtoft trakk de historiske linjene med de mange andre likestillingsinitiativene som er startet i Agder, som tiårssatsingen på likestilling og Female Future. Agder var også pilotregion for "Jenter og teknologi". Piloten har ført til at 4,5 ganger så mange kvinner i Agder har valgt teknologiutdanning, mot 1,5 ganger så mange i resten av landet. Nå skal satsingen bli nasjonal.

Til tross for disse tiltakene er det likevel flere kvinner som står utenfor arbeidslivet eller som jobber deltid i Agder enn resten av Norge. Det mener Sundtoft er en ubrukt ressurs:

- "Når Norges BNP har økt med 3300 milliarder fra 1972 på grunn av kvinnenes inntog i arbeidslivet – tenk hvilken gullgruve Agder sitter på da!"

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sendte videohilsen til de sertifiserte bedriftene. Men bare noen dager tidligere besøkte hun Sørlandstinget i Oslo, hvor hun ga mye skryt til deltagerne i Likestilt Arbeidsliv. Helleland viste til at det har skjedd mye positivt på området: flere kvinner i lederstillinger, flere kvinner i heltidsstillinger enn noen gang, og økt fokus på diskriminering og trakassering på arbeidsplassene. Likevel må vi gi flere kvinner muligheten til å jobbe heltid, og vi må få flere kvinner med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet. Til slutt trakk Helleland frem det helhetlige og systematiske arbeidet bak Likestilt Arbeidsliv som en suksessfaktor.

- "Agder har særegne utfordringer, men dere forsøker å finne årsakene, og løse dem. Prosjektet er forankret i politiske planer, men arbeidet gjøres i organisasjonene og virksomhetene – akkurat det som trengs for å få virksomhetene til å ta sitt ansvar som inkluderende arbeidsgiver."

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mente det var en historisk dag (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

 

Stolte og fornøyde virksomheter

Alle de sertifiserte virksomhetene har jobbet systematisk med likestilling, mangfold og inkludering gjennom de to årene prosjektet har vart. Tiltakene som er gjennomført har variert basert på virksomhetenes behov, men til felles har de at tiltakene gjør arbeidsplassen mer åpen uavhengig av kjønnsidentitet, minoritetsbakgrunn og funksjonsevner. Noen av eksemplene på gode tiltak er:

- Gir mer ammefri enn statens lovpålagte krav (Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

- Universelt utformede lokaler og kjønnsnøytrale toaletter (Fvn)

- Opprettet egen bemanningsenhet som fordeler stillinger på hele avdelinger (Sørlandet sykehus HF)

- Deltar i en større satsing på heltidskultur og opprettelse av heltidsstillinger (Kvinesdal kommune)

- Tilnærmet lik lønn for samme oppgaver, uavhengig av ansiennitet (Avigo)

Virksomhetene var enige om at deltakelsen i Likestilt Arbeidsliv var mer arbeid enn de først så for seg, men at det hadde vært både lærerikt og nødvendig. Flere påpekte at de i utgangspunktet gjorde mye bra, men underveis i prosjektet avdekket de flere områder med klart forbedringspotensiale. Arbeidet vil fortsette også i årene framover, slik at likestillingsarbeid og –rutiner blir implementert i virksomhetenes praksis.

Til slutt kunne alle de 15 virksomhetene få sitt velfortjente sertifiseringsbevis utdelt av Gro Bråten, fylkesordfører i Aust-Agder, og Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder.

Likestilt Arbeidsliv Mandal Kommune Og Varaordfører Ingvild Throsvik Får Sertifisering Av Fylkesordførere Foto Erling Slyngstad -hægeland

av heka14, publisert 20. juni 2018 | Skriv ut siden

Likestilt arbeidsliv er pilotprosjekt som skal etablere en sertifiseringsordning for likestilte virksomheter.

Likestilt arbeidsliv er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

De 15 virksomhetene som ble sertifiserte er:

 • Agder Energi
 • Avigo AS
 • Dyreparken Utvikling AS
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fædrelandsvennen AS
 • GE Healthcare
 • Hennig-Olsen Is AS
 • IKEA Sørlandet
 • Kristiansand kommune
 • Kvinesdal kommune
 • Mandal kommune
 • NorgesEnergi AS
 • Sparebanken Sør
 • Strømmestiftelsen
 • Sørlandet sykehus HF