Hvordan kan gode ideer til innovasjon i offentlig sektor tas videre som forskningsprosjekter? Kommuner, offentlige virksomheter, forskere, næringsliv og virkemiddelapparat samlet seg i et arbeidsverksted for å finne svar.

Til verkstedet ble det særlig etterlyst ideer som kan bidra til å løse Agders utfordringer innen helse og levekår. Prosjektideene ble diskutert og konkretisert i gruppearbeid.

Forankring og eierskap

Deltakerne fikk også innblikk i de mange offentlige virkemidlene - regionalt, nasjonalt og internasjonalt - for forskningsstøttet innovasjon. Det ble også synliggjort hvor viktig det er at prosjektene er solid forankret i virksomheten:

– Et innovasjonsprosjekt må ta utgangspunkt i behovet som skal løses, ikke i finansieringsmulighetene. Den offentlige virksomheten som eier problemstillingen, må også eie prosjektet. Det må være godt forankret i, og bli en integrert del av, den daglige virksomheten, understreket Tone Haraldsen, daglig leder i Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder).

Nye metoder og verktøy

Til arbeidet fikk deltakerne presentert Forskningsrådets verktøy og metodikk Prosjektkanvas. Det skal hjelpe til med å utvikle, forbedre og konkretisere en prosjektidé gjennom en rekke sjekkpunkter og spørsmålsstillinger.

– Prosjektkanvasen tvinger dere til å være strukturerte, og til å avklare spørsmål som er avgjørende for et godt forskningsprosjekt. Det hjelper dere også med å skrive gode søknader, understreket Forskningsrådets regionansvarlige i Agder, Siren M. Neset.

Tar med hjem

Flekkefjord og Kristiansand var blant kommunene som hadde meldt seg på. Bernhard Nilsen, rådmann i Flekkefjord, tok med seg flere kolleger på verkstedet, og mener de fikk med mye nyttig tilbake til kommunen:

– Flekkefjord har ambisjoner om å utvikle et godt lokalsamfunn. Vi ønsker å tenke nytt om hvordan man kan oppnå det. Da er det fint å få anledning til å sparre med andre. Det er også bra å få tilgang til verktøy og metodikk som er enkle å ta i bruk, og som kan bidra til å systematisere prosessene. Jeg håper vi kan ta disse i bruk internt i egen organisasjon, sier han.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var at dette var svært nyttig. Verktøyene som ble presentert, fagpersonene som bidro i prosessen og informasjonen om finansieringsordningene ble trukket fram i evalueringen.

Regional satsing

Workshopen ble arrangert av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner i samarbeid med Forskningsrådet og Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder).

Arrangørene tilbyr også oppfølging av deltakerne i etterkant for de som vil jobbe videre med ideene og kanskje søke om offentlig støtte.

- Vi håper denne type arrangement kan utvikles til å bli en arena for idéutvikling og nettverksbygging mellom offentlige aktører, bedrifter og forskere. Hvis etterspørselen er der, bør vi vurdere å tilby tematiske arbeidsverksted ett par ganger i året, sier Siren M. Neset.

Økt forskning og innovasjon i offentlig sektor er et viktig mål for regionen. VINN Agder 2030, den regionale planen for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, har dette som et av dem satsingsområder. Målet er å utvikle mer effektive offentlige tjenester av høy kvalitet med begrensede ressurser.

– Sektoren skal ha god oversikt over og kjennskap til lokale, regionale og internasjonale finansieringskilder, og det skal legges til rette for regionale møteplasser, workshops og prpsjektverksteder med formål å dele og spre erfaringer fra arbeid med prosjektsøknader, sier Inger Holden, koordinator for Regionplan Agder i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

 

av Benny Andre Johansen, publisert 20. april 2018 | Skriv ut siden