God stemning på konferansen, her ved Jon Rolf Næss (t.v.), Kamilla Sharma og Manuel Birnbrich
Foto: Inger Holen

God stemning på konferansen, her ved Jon Rolf Næss (t.v.), Kamilla Sharma og Manuel Birnbrich  Foto: Inger Holen

Agder 2030 – hvordan utvikler vi fremtidens region? Dette var spørsmålet da 150 personer fra hele Agder torsdag 19. april var samlet til foredrag og diskusjon om Agders fremtid.

Konferansen "Agder 2030 – hvordan utvikler vi fremtidens region?" var den første store innspillsarenaen til Regionplan Agder 2030, og interessen var stor: det måtte settes opp venteliste for deltagerne som ønsket å være med. Heldigvis fikk en til slutt plass til alle.

Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, åpnet konferansen, og trakk frem en rekke eksempler på hva regionen har fått til gjennom samarbeid. Han pekte på regionens gjennomslag i Nasjonal Transportplan og den nasjonale likestillingspiloten Likestilt Arbeidsliv som suksesser gjennom arbeidet med Regionplan Agder 2020. Damman påpekte at det gjemmer seg langt mer enn vi ofte tenker på, bak det noe byråkratiske navnet.

"I virkeligheten er det en felles visjon for hva vi vil med Agder. Regionplan Agder 2030 blir selve fundamentet for nye Agder fylkeskommune, og vil ha stor påvirkning for kommuner og næringsliv. Det handler om hva regionen skal være om et tiår. Da må vi tørre å være ambisiøse."

Flere eldre og mer sentralisering

Gunnar Lindaas i Aust-Agder fylkeskommune fulgte opp med å gå gjennom utviklingstrekkene i Agder. Regionen er i rask vekst med en stadig aldrende og mer mangfoldig befolking. Samtidig sentraliserer vi i større grad – i bygd og by.

Nettopp på grunn av denne utviklingen er fokuset på å bo nært til butikker, kafeer og møteplasser blitt større de siste årene. Michael Fuller-Gee fra Arendal kommune tok for seg og by- og arealplanlegging. Han var tydelig og inspirerende. Med glimt i øyet pekte han på gode og mindre gode eksempler på arealplanlegging i Agder. Selv om ikke alt er optimalt er regionen tydeligvis i gang med å gjøre mye bra. De siste årene har både Arendal og Kristiansand vært blant kandidatene som årets mest attraktive by.

By- og arealplanlegging er også viktig i et miljø- og klimaperspektiv. Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero, utdypet enda mer om hvordan Agder kan ta de neste stegene for å bli et lavutslippsamfunn. Fløystad kom med en sterk oppfordring til det offentlige om å bruke innkjøpskraften sin mer for å skape et marked for klimavennlige produkter.

Flere må i arbeid

Nora Rosenberg Grobæk fra Invest in Agder holdt sitt innlegg gjennom quiz-verktøyet Kahoot. Etter å ha svart på spørsmålene, fikk deltakerne gode forklaringer på hvorfor internett er den viktigste måten å nå ut til utenlandske investorer og at prisnivået i Norge slettes ikke er avskrekkende for internasjonale selskaper. Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, fulgte opp med å vise hvordan de jobber for å internasjonalisere selskaper fra Agder og får frem de gode ideene fra start-ups i en tid med raske teknologiske endringer.  

Kristin Tofte Andresen, konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder, gikk gjennom hvordan vi skal takle de særegne levekårsutfordringene i regionen gjennom å få unge i arbeid. Geir Skjæveland fra Arendal kommune kom med konkrete eksempler på hvordan offentlig og frivillig sektor kan jobbe sammen for å løse disse utfordringene. Han trakk særlig frem "Med hjerte for Arendal" som samskapingsverktøy. Hans Antonsen fra Kilden viste til kultur og kunst sin viktige posisjon for å bedre både levekår og skape samfunnsdebatt.

Engasjerte diskusjoner

Etter lunsj satt deltakerne seg rundt ett av de 14 bordene for å diskutere sentrale temaer som "hvordan sikre utvikling av bærekraftige byer, tettsteder og distrikter" og "kultur som drivkraft for utvikling, kreativitet og nytenkning". En god blanding av politikere, offentlig ansatte og personer fra frivillig sektor og næringsliv fikk i gang de gode diskusjonene. Alle innspill og ideer ble notert av bordsekretærene, og tas med i arbeidet med utviklingen av Regionplan Agder 2030.

Fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten, rundet av konferansen med en oppsummering og takket for god møteledelse, gode innlegg, et veldig godt oppmøte og engasjerte deltakere. 

Denne konferansen var en første stor mulighet for å gi innspill til Regionplan Agder 2030. Nå skal det settes ned arbeidsgrupper på de fem hovedtemaene, og i løpet av høsten blir det avholdt innspillseminar i alle delregionene i Agder.

Tittel Konferansen

av Endre Helgeland, publisert 25. april 2018 | Skriv ut siden

Fullt hus

Fullt hus

Fullt hus
Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, åpnet konferansen

Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, åpnet konferansen

Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, åpnet konferansen
Ordfører Jon Rolf Naess fra Bykle kommune ledet gjennom konferansen

Ordfører Jon Rolf Naess fra Bykle kommune ledet gjennom konferansen

Ordfører Jon Rolf Naess fra Bykle kommune ledet gjennom konferansen
Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune forteller hvordan Regionplan Agder 2030 skal lages

Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune forteller hvordan Regionplan Agder 2030 skal lages

Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune forteller hvordan Regionplan Agder 2030 skal lages
Gunnar Lindaas fra Aust-Agder fylkeskommune presenterte viktige utviklingstrekk på Agder på en spennende måte

Gunnar Lindaas fra Aust-Agder fylkeskommune presenterte viktige utviklingstrekk på Agder på en spennende måte

Gunnar Lindaas fra Aust-Agder fylkeskommune presenterte viktige utviklingstrekk på Agder på en spennende måte
Jon Rolf Næss introduserte foredragsholderen på morsomt vis

Jon Rolf Næss introduserte foredragsholderen på morsomt vis

Jon Rolf Næss introduserte foredragsholderen på morsomt vis
Fagsjef i ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, fortalte om hvordan Agder kan bli et lavutslippssamfunn

Fagsjef i ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, fortalte om hvordan Agder kan bli et lavutslippssamfunn

Fagsjef i ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, fortalte om hvordan Agder kan bli et lavutslippssamfunn
Michael Fuller-Gee fra Arendal kommune introduserte begrepet "rullatoravstand" som viktig indikator for god planlegging

Michael Fuller-Gee fra Arendal kommune introduserte begrepet "rullatoravstand" som viktig indikator for god planlegging

Michael Fuller-Gee fra Arendal kommune introduserte begrepet "rullatoravstand" som viktig indikator for god planlegging
Fylkesrådmann i Vest-Agder, Kristin Tofte Andresen, informerte om Agders satsing på levekår

Fylkesrådmann i Vest-Agder, Kristin Tofte Andresen, informerte om Agders satsing på levekår

Fylkesrådmann i Vest-Agder, Kristin Tofte Andresen, informerte om Agders satsing på levekår
Geir Skjæveland fortalte om godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor i Arendal

Geir Skjæveland fortalte om godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor i Arendal

Geir Skjæveland fortalte om godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor i Arendal
Kamilla Sharma fra Innoventus Sør fremhevet innovasjon som viktig faktor for å utvikle Agder

Kamilla Sharma fra Innoventus Sør fremhevet innovasjon som viktig faktor for å utvikle Agder

Kamilla Sharma fra Innoventus Sør fremhevet innovasjon som viktig faktor for å utvikle Agder
Nora Rosenberg Grobaek fra Invest in Agder inviterte deltakerne til quiz om hva utenlandske investorer tenker om Agder

Nora Rosenberg Grobaek fra Invest in Agder inviterte deltakerne til quiz om hva utenlandske investorer tenker om Agder

Nora Rosenberg Grobaek fra Invest in Agder inviterte deltakerne til quiz om hva utenlandske investorer tenker om Agder
"Le mer, gråt mer, elsk mer": Hans Antonsen, direktør i Kilden, holdt et inspirerende innlegg

"Le mer, gråt mer, elsk mer": Hans Antonsen, direktør i Kilden, holdt et inspirerende innlegg

"Le mer, gråt mer, elsk mer": Hans Antonsen, direktør i Kilden, holdt et inspirerende innlegg
Gro Bråten, fylkesordfører i Aust-Agder, oppsummerte og ønsket vel hjem

Gro Bråten, fylkesordfører i Aust-Agder, oppsummerte og ønsket vel hjem

Gro Bråten, fylkesordfører i Aust-Agder, oppsummerte og ønsket vel hjem
Deltakere på konferansen lyttet interessert

Deltakere på konferansen lyttet interessert

Deltakere på konferansen lyttet interessert
Deltakere på konferansen

Deltakere på konferansen

Deltakere på konferansen
Stortingsrepresentant Svein Harberg blant deltakerne

Stortingsrepresentant Svein Harberg blant deltakerne

Stortingsrepresentant Svein Harberg blant deltakerne