Kilden

Foto: Kilden teater- og konserthus

Kultur engasjerer befolkningen. Enten kulturen oppleves i form av teater, eller diskusjonen går om et nytt bygg for kunstformidling, så har "alle" en mening om saken. Onsdag 31. januar engasjerte temaet også politikerne i Sørlandsrådet.

Kultur er et bredt felt som inkluderer musikk, kunst, teater, sport, og opplevelser i form av turisme og bevaring av kulturminner. Dermed berører det hver og en av oss daglig, ofte uten at vi tenker over at dette faktisk er kultur. Nettopp derfor er det et viktig felt for politikerne, og årsaken til at kultur er ett av fem hovedtema i Regionplan Agder 2020.

I Sørlandsrådets møte 31. januar fikk politikerne seks presentasjoner som virkelig viste bredden på kulturfeltet. Etter presentasjonene uttalte Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand, at vi må få satse på å få unge innenfor kultursektoren opp og frem.
"Agder trenger kultursektorens svar på Olympiatoppen Sør" slo Furre fast, og viste samtidig til at det skjer mye spennende på UiA. 

Gro Bråten (Ap), fylkesordfører i Aust-Agder, mener vi har en jobb å gjøre med å få frem alt det positive som skjer på kulturfeltet i Agder. Bråten la også vekt på at aktørene rundt Kristiansandsområdet har et ansvar med å løfte aktører andre steder i regionen. Sammen med Torunn Ostad (H), fylkesvaraordfører i Aust-Agder, var de enige om at kultur burde løftes inn i arbeidet med Regionplan Agder 2030.

Fylkesrådmann i Vest-Agder, Tine Sundtoft, trakk da frem at det var nettopp gjennom Regionplan Agder 2020 at regionen virkelig turte løfte kultur i regionen, ta prioriteringer og gjennomføre dem sammen.

"Nå skal vi selvsagt føre de videre mot 2030" avsluttet Sundtoft.

Kunst og kultur må være samfunnsrelevant 

Hans Antonsen, administrerende direktør i Kilden Teater og Konserthus, pekte på at samfunnsrelevant kunst og kultur bidrar til å utvikle regionen. Antonsen viste hvordan kunst og kultur får frem skaperkraft og glede i mennesker. Kilden har en visjon om å skape debatt og uttrykke kreativitet, noe forestillinger som Anne Franks Søsken (om situasjonen til verdens flyktninger) og Spor (Kristiansand Symfoniorkester sammen med ungdom med fysisk eller psykiske funksjonshemninger og elever fra diverse videregående skoler) har fått til.  

Reidar Fuglestad er rådsleder for det regjeringsutnevnte Samarbeidsrådet for Kultur og Reiseliv. Rådets formål er å gi innspill til hvordan Norge kan øke satsingen på kulturturisme. Dette kan øke antall turister til Norge med flere millioner, og gi grobunn for helårsturisme i større deler av landet.

Rådet har anbefalt et forenklet klyngeprogram for reiselivsnæringen, og Fuglestad pekte på USUS som eksempel.
"USUS er et av de beste eksemplene på samhandling i Norge, men har likevel ikke fått NCE-status selv om de har søkt tre ganger".

Fuglestad er opptatt av helhetlig attraksjonsutvikling, eksempelvis skape opplevelser og attraksjoner i forlengelsen av kjente tv- og filminnspillinger. Temaparker, naturområder og matopplevelser kan kombineres i en pakke for turister som vil oppleve regionen.

Uthavnene i Agder på UNESCOs verdensarvliste?

To personer som tenker helhetlig er Hege Martinsen og Aadne Sollid fra henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. De presenterte arbeidet med å få Sørlandets uthavner på UNESCOs verdensarvliste gjennom prosjektet «Uthavner i verdensklasse». Uthavnene våre er unike i verdenssammenheng, men det krever mye arbeid for å bevare dem i sin tradisjonelle form. For å få dem inn på verdensarvlisten trengs det bedre reguleringsplaner i kommunene, regionalt ansvar for en langsiktig satsing og et politisk løft til nasjonalt nivå.

Kommer uthavnene inn på UNESCOs liste kan vi forvente økt turisme til regionen. Når turistene kommer, trenger vi at Agder har en rekke kulturtilbud å tilby. Kirsti Mathiesen Hjemdal fra USUS har tatt jobben med å gjøre kunst og kultur i landsdelen mer tilgjengelig på digitale flater. Dette innebærer alt fra hvordan kulturinstitusjoner presenteres på nett, betalingsløsninger, og det å gjøre selv kunstopplevelsen tilgjengelig digitalt. Her har de fleste aktørene i Agder et forbedringspotensiale, og får man utløst dette vil det vekke større interesse både regionalt og internasjonalt.

I tillegg presenterte Solveig Pedersen fra Olympiatoppen Sør sitt arbeid for å få enda flere topptalenter til verdenstoppen. Blant annet samarbeider Olympiatoppen med Sirdal videregående skole, Setesdal videregående skole (Hovden skigymnas) og KKG. Arbeidet deres gjør at flere toppidrettsutøvere kan flytte tilbake til Agder og fremdeles få den helprofesjonelle oppfølgingen de trenger.

 

av heka14, publisert 5. februar 2018 | Skriv ut siden