16. og 17. januar ble den fjerde og siste Klimakurssamlingen avholdt. Arrangørene er fornøyde med gjennomføringen.

- Vi har hatt fire samlinger med gode foredrag og interessante diskusjoner. Deltagerne har også gitt positive tilbakemeldinger, så dette har vært lærerikt og vellykket.

Det sier Gro Hege Hansen som har tilrettelagt samlingene sammen med Hans Fløystad og Trude Kjelle. Det første Klimakurset ble holdt i mars 2017, og har siden vært innom Farsund og Risør, før den siste samlingen ble arrangert i Kristiansand. 

I løpet av kurset har deltagerne blant annet vært på besøk hos AKT og Alcoa (Agders største kilde til enkeltutslipp), og fått foredrag om en rekke klima- og miljørelaterte temaer som sirkulær økonomi, grønn industri, ladeinfrastruktur, offentlige innkjøp, bioøkonomi og areal- og transportplanlegging. 

- Klima og utslippskutt er relevant for nesten alle samfunnsområder. Gjennom Klimakurs har deltagerne fått et innblikk i utfordringer og muligheter de har til å ta klimavennlige valg innen et stort mangfold av offentlige oppgaver. 

Målet med kurset var kompetanseheving, erfaringsutveksling og konkrete klimagassreduserende tiltak i kommunene og omstilling til lavutslippssamfunnet. Målgruppen var rådgivere, konsulenter og ledere i kommuene, samt politikere. Hansen sier de er fornøyd med oppmøtet.

- Samlingene har vært godt besøkt. Det har selvsagt variert noe, men den siste samlingen hadde over 40 deltagere fra målgruppen. Da må vi si oss fornøyde!

Det er Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som har arrangert Klimakurssamlingene. Kursene er finansiert av de to fylkeskommunene og midler fra Klimasatsordningen. 

Presentasjonene fra 4. samling er i boksen til høyre. 

av heka14, publisert 19. januar 2018 | Skriv ut siden