Mandag 13. november starter Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer, møteplasser, kurs og foredrag, med fokus på entreprenørskap, kreativitet og forretningsutvikling.

Gründeruka Agder er del av den internasjonale gründeruka og ble gjennomført for første gang i Agder i 2015. Åpningen skjer på Bluebox i Grimstad mandag 13. november. Før det har uka allerede så smått blitt sparket i gang med Skaperhelga i Kristiansand.

Under Gründeruka blir det holdt over 50 arrangementer over hele regionen. De vil handle om alt fra test av forretningsideer og forretningsutvikling til kurs i jus og regnskap. Det blir også en rekke sosiale møteplasser rundt omkring.

Oppdatert program finner du på Gründeruka Agder sin hjemmeside.

 

Inspirasjon og nyskaping

Gründeruka skapes gjennom et bredt samarbeid i regionen mellom offentlige og private aktører som jobber for næringsutvikling, innovasjon og nyskaping.  Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder koordinerer arbeidet.

Målet er å motivere flere til å skape og videreutvikle egne bedrifter, forteller Wenche Fresvik, prosjektleder for Gründeruka Agder 2017.

– Alle med interesse for entreprenørskap er hjertelig velkommen, enten du er gründer, student, investor, politiker eller fra næringslivet. Gründeruka er også for deg som kun har en vag forretningsidé, eller som lurer på om det å starte bedrift er noe for deg, sier hun.

 

Store muligheter i Agder

Evaluering av tidligere gründeruker i Agder viser at det er stort behov for en uke der gründerne og entreprenørskap løftes fram.

- Vi trenger flere vekstkraftige bedrifter i Agder. Vi har sterke kompetanse- og teknologimiljøer. I samarbeid på tvers av næringer kan det ligge potensiale for mange spennende og levedyktige bedrifter. Men vi trenger en sterkere kultur her i regionen for å våge å satse. Gjennom å dele erfaringer, bygge nettverk og spre kunnskap, kan vi bidra til at flere tør å ta sjansen. Gründeruka skal bidra til det, sier Wenche Fresvik.

 

Fakta om Gründeruka Agder

  • Gründeruka Agder 2017 finner sted i uke 46, fra mandag 13. til søndag 19. november.
  • Den har som mål å bidra til at det skapes flere vekstkraftige gründervirksomheter i landsdelen.
  • Gründeruka Agder sin hjemmeside er uka46.no. Her finner du oppdatert oversikt over alle arrangementer. Gründeruka er også på Facebook: uka46.
  • Uka arrangeres av Aust og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med en rekke regionale aktører og virksomheter. Dette omfatter bl.a. kommuner, regionråd, næringsforeninger, Innovasjon Norge Agder, Ungt Entreprenørskap Agder, næringshager, inkubatorer, etablerersenter m.fl.
  • Gründeruka er del av Global Entrepreneurship Week, som gjennomføres i over 160 land.

av Benny Andre Johansen, publisert 9. november 2017 | Skriv ut siden