SEK Samlet

Karsten Aust, EU-rådgiver hos SEK, Christine Svarstad, seniorrådgiver ved UiAs forskningsadministrativ avdeling, Stine Elise Sotnedal Bremnes, kommunikasjonsansvarlig SEK og Hilde Inntjore,seniorrådgiver ved UiAs FAA

EU-nettverket Horizon South Norway har utviklet en ny tilnærming til prosjektutvikling. Med tematiske idéverksteder har nettverket i år samlet medlemmer, interessenter, næringsliv, FoU og offentlig sektor for å drøfte løsninger på konkrete problemer.

I tett samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) avdeling sør har Horizon South Norway i år invitert til tre idéverksteder: urbane vannutfordringer, migrasjon og helse- og velferdsteknologi. Med den nye arbeidsmetoden tar nettverket tak i konkrete problemstillinger fra regionen, og ideverkstedene har blitt en møteplass for tverrsektorielt samarbeid.

- "Vi som nettverk har en målsetting om at Agder i større grad skal delta i EU-programmet Horisont 2020. Vi mener at idéverkstedene kan være en viktig bidragsyter til å nå dette målet, samtidig som vi adresserer konkrete problemer som regionen har", sier EU-rådgiver ved Sørlandets Europakontor, og koordinator for EU-nettverket, Karsten Aust.

- Helt topp

Daglig leder for Aftenskolen Agder, Clare Jortveit, var til stede på idéverkstedet om migrasjon.
– "Jeg synes idéverkstedet var godt organisert, og problemstillingene var engasjerende. For meg var det en bra måte å jobbe på, og jeg ble overrasket over mye som kom ut av det. Vi fikk veldig gode diskusjoner, og vi fikk forskjellige vinklinger på samme problemstilling".

Karsten Aust har sammen med seniorrådgiver ved UiA, Hilde Inntjore, vært utvikler og pådriver for den nye arbeidsmetoden.

– "Fra problem til prosjekt, sier vi, men det er en lang vei dit. For oss handler det om å komme i gang. Vi i nettverket jobber mot Horisont 2020, men om dette i første omgang blir nye koblinger, en faglig møteplass, et nasjonalt prosjekt, det er underordnet i denne fasen av prosjektutviklingen. Det handler om å løfte diskusjonen", sier Aust og Inntjore.

Diskusjon SEK-kurs

 

Ser resultater

- "I løpet av arbeidet med idéverkstedene har vi kartlagt sju aktuelle utlysninger i det nye arbeidsprogrammet i Horisont 2020. Nå følger vi opp idéverkstedene og de interesserte aktørene systematisk, slik at vi kan sikre dem deltakelse i et godt internasjonalt konsortium", forteller Aust.  

Ideene som kommer på bordet i løpet av idéverkstedene blir senere fulgt opp med en ny samling. EU-nettverket følger så opp de ulike aktørene basert på deres individuelle behov.

– "Målet med oppfølgingen er å kna videre på kjerneideen. Dette er prosjektutvikling i et systematisk og langsiktig perspektiv", forklarer Inntjore.

Neste år skal Horizon South Norway fortsette det strategiske arbeidet med idéverkstedene.

- "Sirkulærøkonomi er det første temaet vi skal ta opp på nyåret. Vi vet at interessen for dette temaet er stor i Agder, så vi håper mange ønsker å delta", avslutter Aust.

 

HSN-blomst -gjennomsiktig

 

av Sørlandets Europakontor, publisert 29. november 2017 | Skriv ut siden