Kjell Pedersen Rise Og Harald Wium Li

Analytiker Harald Wium Li (t.h.) og prosjektleder Kjell Pedersen Rise

Har vi det bra? Kan vi skape vekst og utvikling? Det var to av de sentrale spørsmålene som analytiker Harald Wium Li fra det internasjonale rådgivingsfirmaet innen IKT Analysis Mason reiste da Sørlandsrådet torsdag hadde digitalisering på dagsorden som et hovedtema. Han gjorde det klart at Norge generelt ligger i toppskiktet på de fleste statistikker. Det gjelder blant annet digital infrastruktur, utbredelse og bruk og, ikke minst, har landet det raskeste mobile bredbåndet i verden. Når det gjelder fremtiden og Agders muligheter ble det klart at det er nødvendig med en samordnet og langsiktig satsing.

Wium understreket at dersom Agder skal få til vekst og utvikling innen digitalisering er det to sentrale forutsetninger som må ligge til grunn – erfaring og ekspertise. Han pekte i den sammenheng på viktigheten og betydningen både universitetet og industriklyngene representerer. Andre viktige forutsetninger er blant annet å legge til rette for gründere, jobbmulighet for begge ektefeller og det å ta et internasjonalt eierskap på noen relevante områder.

Prosjektleder for DDA Det digitale Agder Kjell Pedersen Rise fastslår i et notat til Sørlandsrådet at alle må forholde seg til økt digitalisering. -De som tar aktive grep, har størst sjanse til å lykkes. Agder har i dag sterk kompetanse i UIA og næringsklynger. Store deler av næringslivet har et internasjonalt fokus. Regionen er oversiktlig og samarbeidet mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor er godt. Dette er det beste fundamentet for ambisiøse mål om å ta en aktiv posisjon. Det er allerede slått fast og det vises seg i praksis at samarbeid fungerer. Derfor handler det nå om å forsterke samarbeidet på alle nivå og formidle tydelige forventninger til nasjonale myndigheter, skriver han. .

Rise anbefaler at, basert på analyser og vurderinger, vil det være mulig å presentere et helhetlig pilotprosjekt for landsdelen.

Sørlandsrådet tok saken til orientering. Det ble besluttet at fylkeskommunene skal følge opp prosjektet videre og sørge for å utarbeide en sak til behandling i Sørlandsrådet i et kommende møte.

 

av heka14, publisert 25. september 2017 | Skriv ut siden