• IMG_2297
  av heka14, 28.06.17

  Helhetlig og langsiktig levekårssatsing i Agder

  Sørlandstinget vil styrke levekårssatsingen. Vi er ikke i mål, på tross av mye godt arbeid. Vi må...

  Les mer
 • IMG_0544
  av heka14, 28.06.17

  Milliondryss til klimaprosjekt i Agder

  Agder har samlet sett økt sin andel av de nasjonale klimasatsmidlene fra i overkant 1 million i 2016...

  Les mer
 • Aase -hobbesland
  av heka14, 26.06.17

  Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester

  Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30...

  Les mer
 • Harald Og Wenche
  av heka14, 22.06.17

  Kommunehelsetjenesten i Agder ber Sørlandsrådet om politisk drahjelp

  Helsepolitiske utfordringer stod på agendaen i Sørlandsrådet 9. juni. Bakgrunnen er behovet for...

  Les mer
 • Rullestolbruker Om Høsten
  av heka14, 12.06.17

  Folkehelsestrategien: vil prioritere innsats der den trengs mest

  "Skal vi løse folkehelseutfordringene må vi prioritere og spisse innsatsen. Vi må sette inn lokale...

  Les mer