Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Statens vegvesen inviterer til vegkonferanse for Agderfylkene 19. april 2017 fra klokken 09.30 til 15.00 på Thon hotel Sørlandet i Sørlandsparken. Konferansen har tittelen "Hvordan få mer veg for pengene med god nok kvalitet". Den omhandler vegstandard ved bygging av ny veg med god nok kvalitet og riktig pris. Temaer som vil bli diskutert er blant annet standarder og håndbøker for vegbygging, kostnadsutvikling i et fylkeskommunalt vegprosjekt, entrepriseformer og hvordan fremtidige utfordringer skal møtes.

Konferansen er åpen for alle. Meld deg på ved å klikke her. Påmeldingsfristen er 12. april 2017.

 Program Mer Veg For Pengene

av heka14, publisert 23. mars 2017 | Skriv ut siden