Konferanse Bilde 1
Foto: Cheryl Macdonald

Foto: Cheryl Macdonald

Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" ble gjennomført 3-4.november med nærmere 300 deltakere. Formålet med konferansen var å sette søkelys på ungdommens situasjon - utfordringer og muligheter i Agder. Resultater og analyser fra Ungdata-undersøkelsen ble presentert og diskutert - både med ungdommene selv, og med de som er tett på ungdom og ungdomsforskere.

"Om det å leve med sosiale medier i selvrealiseringens tid"

Representanter fra alle 30 kommuner i Agder, barnevern, helsesektor, fylkeskommuner, fylkesmannen og interesseorganisasjoner deltok på konferansen. I tillegg deltok mange ungdommer fra ungdomskoler og videregående skoler. Mobbing, gjennomføring av videregående opplæring, alkohol og psykisk helse var hovedtemaer og ble fokuset både gjennom foredrag, praksiseksempler og i paneldebatter der ungdommene selv deltok aktivt.

Regionale funn ble diskutert i kommunevis gruppearbeid. Dyktige ungdom bidro også med kulturelle innslag og ga konferansen et «løft». Konferansen ble ledet av konferansier Torbjørn Trommestad og Marcel Traeet. Høyskolelektor, Matthias Øhra, avsluttet med temaet "om det å leve med sosiale medier i selvrealiseringens tid". Et foredrag som ga, spesielt oss voksne, noe å tenke på.

Det ble i forkant av konferansen utarbeidet en regional rapport med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen. Denne rapporten ble lansert på konferansen og kan leses her. Lenke til KoRus Sør og konferansens presentasjoner finner du her.

mange har det bra, men noen sliter med stress-symptomer

Resultatene som ble presentert og diskutert på konferansen viser at de aller fleste ungdommer i Agder har det godt i hverdagen og lever sunne, aktive liv. De trives på skolen og i nærmiljøet sitt, har tette bånd til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og har stor tro på egen fremtid.

Selv om resultatene viser at de fleste ungdommene i regionen har det bra, viser også undersøkelsen at en del ungdommer er plaget av ulike psykiske helseplager. Jentene er mer plaget enn guttene, og mest utbredt er typiske stress-symptomer. Omtrent halvparten av jentene oppgir at de har bekymret seg mye om ting i løpet av den siste uken, mens 20 % av guttene har opplevd det samme. 1 av 4 jenter svarer at de ofte er skuffet over seg selv. Samtidig svarer rundt 20 % av ungdommene i Agder at de er plaget av ensomhet, og dette ser også ut til å gjelde langt flere jenter enn gutter.  

Den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført i Agder

Ungdata-undersøkelsen 2016 gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant nesten 14 000 ungdommer på Agder, og er den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført i regionen.

 

 

Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene på Agder, Aust-Agder- og Vest-Agder fylkeskommune, KoRus-Sør, Universitetet i Agder og NOVA.

Konferanse Sosiale Medier 3a

 

 

 

av Helgeland, Endre, publisert 1. desember 2016 | Skriv ut siden