Ansatte i bedriftene mottok i slutten av november en anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge bedriftens arbeid med likestilling og mangfold ut i fra den nåværende situasjonen.

-Vi er veldig spent på hvilke mønstre som utpeker seg i tilbakemeldingene fra de ansatte, sier Merethe Anette Ryen, prosjektleder i Likestilt Arbeidsliv.

Prosjektgruppen har lent seg på nasjonale anerkjente fagmiljøer som Fafo, Likestillings – og diskrimineringsombudet og Barne – ungdoms og familiedirektoratet i utformingen av spørsmålene.

- Det er krevende å utforme et slikt spørreskjema fra bunnen av og vi har hatt et veldig godt og konstruktivt samarbeid med disse fagmiljøene i utformingen av spørreskjemaet, forklarer Ryen.

Analysearbeidet starter i januar

Hun understreker at det er de overordnede funnene som er interessante, og at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner i undersøkelsen. I januar starter arbeidet med å analysere svarene, deretter skal virksomhetene få tilbakemelding på funnene og starte den viktige jobben med å iverksette tiltak for økt likestilling og mangfold.

I tillegg til kartleggingsarbeid, deltar også pilotvirksomhetene på fagsamlinger gjennom prosjektet, og våren 2017 starter dybdestudie av enkelte ansatte i de ulike pilotvirksomhetene.

Første fagsamling, som ble holdt i Scandic Dyreparken i september, tok for seg temaet forankring av likestillings – og mangfoldsarbeid i virksomheten. Neste samling er i januar 2017 og vil ha fokus på hvordan forebygge og forhindre diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.

- Det blir en spennende fagsamling, hvor vi vil forsøke å belyse både den åpne og den mer skjulte diskrimineringen og trakasseringen, sier Bent Sigmund Olsen, prosjektmedarbeider i Likestilt Arbeidsliv.

Imponerende engasjement

Olsen begynte i stillingen i oktober i år, er masterutdannet innen medievitenskap og har bakgrunn fra Holbergprisen i Bergen. Han er imponert over hvor motiverte deltagervirksomhetene i prosjektet er.

- Dette er et prosjekt som krever en innsats fra virksomhetene, og det er imponerende å se engasjementet vi møter når vi er rundt og snakker med representanter for de forskjellige virksomhetene.

I november ble Adriana Ruiz-Thorsen, som har master i offentlig politikk og ledelse, engasjert som konsulent i prosjektet.

- Jeg har fulgt Likestilt Arbeidsliv helt siden prosjektets begynnelse, og gleder meg til å bli bedre kjent med pilotvirksomhetene, sier Ruiz.

De 16 virksomhetene som deltar i pilotprosjektet er: Saint Gobain, Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, Fædrelandsvennen, Hennig-Olsen is, GE Healthcare, Strømmestiftelsen, Mandal kommune, Agder Energi, Kvinesdal kommune, Fylkesmannen i Aust – og Vest-Agder, Norgesenergi og Sparebanken Sør, Dyreparken, Avigo og Ikea Sørlandet.  På www.likestiltarbeidsliv.no kan du lese mer om pilotprosjektet.

- Vi legger også ut saker om Likestilt Arbeidsliv på facebook, en åpen side hvor alle som er interesserte i dette nybrottsarbeidet kan følge oss, understreker ingrid Michaelsen, kommunikasjonsansvarlig i prosjektet.

 

 

av Ingrid Michaelsen, publisert 1. desember 2016 | Skriv ut siden