Fylkesordfoererne
Foto: Håvard Skattum

Fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland; Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal og Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman invitererte til seminar om grønne datasenter og utbygging av fiberinfrastruktur. Foto: Håvard Skattum

Torsdag 18. august ble det arrangert debatt under Arendalsuka om satsingen på grønne datasentre. Meldingen fra debattdeltakerne var klar: Gi oss bedre fiberforbindelser. På den måten kan Sør-Vestlandet bli en enda mer attraktiv region for datasenteretableringer.

Fylkesordførerne i Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder inviterte sammen med Klimapartnere til debatt om hvordan landsdelen skal lykkes med å bli en attraktiv datasenterregion.

- Regionen har særlige forutsetninger for å bidra inn i den nasjonale klima- og miljøsatsingen. Tanken er at den grønne satsingen også skal gi grunnlag for vekst og utvikling gjennom nye næringer og arbeidsplasser, sa fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.

Sør-Vestlandet besitter snart 2/3-deler av Norges samlede fornybare kraftoverskudd, har et gunstig klima, lave kraftpriser og nærhet til kontinentet og Storbritannia. 

 

Et nasjonalt anliggende

Selv om det er mange gode forutsetninger for at Sørlandet kan lykkes med å tiltrekke seg datasenteraktører, er det to forhold som begrenser regionens attraksjonskraft; tilgangen på mørk fiber og fiberforbindelser til utlandet. (Mørk fiber er fiberkapasitet som selges som et eget produkt fra nettoperatører, som kunden selv tilkobler fiberoptisk utstyr)

Å styrke fiberinfrastrukturen fra Sørlandet til Europa er et av de sentrale aksjonspunktene for å oppfylle strategien for grønne datasentre, som er forankret Sørlandsrådet og fylkesutvalgene i begge Agder-fylkene.

- Vi har behov for en motorvei, ikke bare for bilene våre, men også for den digitale kommunikasjonen. Her i vår region ligger de beste forutsetningene for at vi kan videreutvikle den digitale motorveien. Til glede for Agder og Rogaland, men også for hele landet, sa fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland i sin innledning.

Jukka Pekka Joensuu fra selskapet Cinia i Finland var invitert som hovedinnleder.

Finske myndigheter satser sterkt på utbygging av fibermotorvei til kontinentet og Asia, noe som har åpnet det finske markedet for store datasenteraktører. Joensuu fortalte at det offentlige eierskapet var en avgjørende suksessfaktor, og at det er viktig at offentlige myndigheter ser verdien av fiber på linje med annen infrastruktur.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Salen

HELT FULLT: Mange hadde møtt frem for å være med på seminaret. Hele auditoriet var fullt, og det satt også mange i gangen utenfor som ville få med seg seminaret. Foto: Håvard Skattum

 

Norske aktører

Knut Molaug er administrerende direktør i Green Mountain som driver datasenter på Rennesøy i Rogaland og i Rjukan i Telemark. Hans beskjed var klar.

- Norge er ikke på fibermotorveien, og mangler påkjøringsfelt, sa han, og poengterte at det hindrer de største datasenteraktørene fra å satse i Norge.

Peder Nærbø i BULK satser stort i Vennesla gjennom N01 Campus. Selv om fiberforbindelsene er best i Oslo-området, så er Sørlandet i en egen klasse når det gjelder tilgang på fornybar kraft. BULK ser derfor på Vennesla som den perfekte plassering for å bygge opp en verdensledende datasenter-campus. De har etablert seg på et 3 km2 stort område på Støleheia, og skaffet seg mørk fiberforbindelse fra Oslo til Sørlandet.

- Mange er opptatt av å bedre sitt fornybare fotavtrykk og her kan Norge spille en nøkkelrolle på grunn av at vi er i verdensklasse når det gjelder stabil fornybar kraftleveranse, sa Nærbø entusiastisk, og oppfordret myndighetene til å vise handlekraft for bedre fiberforbindelser. 

 

Tverrpolitisk mobilisering

Torill Eidsheim (H), Geir Pollestad (Sp), Hans Fredrik Grøvan (Krf), Odd Omland (Ap), hadde møtt fram for å delta i en politisk diskusjon om satsingen på grønne datasentre.

I desember 2015 ble det fremmet et såkalt Dokument 8-forslag fra ti stortingsrepresentanter fra flere partier. Forslaget ba Regjeringen legge frem en vurdering av hvordan det kan etableres flere fiberkabler til utlandet, samt en strategi om hvordan Norge kan tilrettelegge for etablering av datasentre.

Dokument 8-forslaget ble behandlet i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget i april 2016, og et klart flertall stilte seg bak en innstilling som i stor grad har tatt opp i seg innholdet i representantforslaget.

Flere av politikerne i panelet trakk frem at det offentlige må komme på banen, og at man bør vurdere en modell slik som den som ble gjennomført i Finland med sterkt offentlig eierskap.

Politikerne i panelet forventer svar fra Regjeringen senest ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017, og vil ta saken videre dersom Regjeringen ikke kommer med et tilfredsstillende svar på Energi- og miljøkomiteens bestillinger. 

av Håvard Skattum, publisert 24. august 2016 | Skriv ut siden

Dette er saken

- Klima er et av de fem prioriterte satsingsområdene i Regionplan Agder 2020

- Politisk samordningsgruppe (PSG) valgte Agder som "grønt batteri" som et av sine satsingsområder i 2012.

- I januar 2015 vedtok PSG å satse på "Grønne datasentre"

- Våren 2016 ble det lagt frem en strategi for Grønne datasentre for Sørlandsrådet (tidligere PSG)

- Fylkesutvalgene i Vest-Agder og Aust-Agder valgte å støtte satsingen på grønne datasentre med henholdsvis 1,1 mill. kroner og 740 000 kroner.

- Tilgangen på mørk fiber og fiberforbindelser til utlandet er de største utfordringene knyttet til realisering av datasenterstrategien

- Stortinget har bedt regjeringen om å legge frem en plan for bedre fiberforbindelser og en strategi for datasenteretableringer i Norge