Stig Marthinsen Karsten Aust
Foto: Sørlandets Europakontor

NYE VERKTØY: Adm. dir. ved Stig Marthinsen og rådgiver Karsten Aust presenterer nye verktøy for å mobilisere regionen til aktivitet i Europa. Foto: Sørlandets Europakontor

I nyhetsbrevet i april skrev vi om at det opprettes et nytt regionalt EU-nettverk som skal mobilisere til økt aktivitet fra Agder i Horisont 2020. Et sentralt verktøy for å nå denne ambisjonen vil være Sørlandets Europakontors nyutviklede kunnskapssystem om EU; europabanken.no.

Denne høsten er det oppstart av det nye regionale EU-nettverket Horizon South Norway (HSN). Nettverket skal jobbe for å bedre forutsetningene for tverrsektorielt samarbeid mellom ulike aktører i Agder med mål om økt deltakelse i Horisont 2020. Med etablering av Horizon South Norway starter nå et bredt samarbeid mellom UiA, NIVA, NIBIO, Grid Arendal, SSHF, Knutepunkt Sørlandet, Innovasjon Norge Agder og Forskningsrådet Agder og Sørlandets Europakontor. Sørlandets Europakontor vil være sekretariat og kontaktpunkt for nettverket. 

Å øke deltakelse i Horisont 2020 er et nedfelt mål i FoUoI-strategi Agder 2015-2030. Dette skal oppnås gjennom økt kunnskap om Horisont 2020, samtidig som kapasiteten for å delta i programmet skal heves gjennom samarbeid og deling av kompetanse. Videre skal nettverket fremme økt deltakelse i internasjonale fora, arrangementer og ekspertgrupper, og øke regionale aktørers attraktivitet og partnerskap. Dessuten vil Horizon South Norway bidra til å identifisere og bistå til å utnytte konkrete muligheter. Nettverket blir finansiert i en treårsperiode gjennom Forskningsrådet og fylkeskommunene på Agder.  

Europabanken.no

Et sentralt verktøy i arbeidet til Horisont South Norway vil være Sørlandets Europakontorets nyutviklete kunnskapssystem europabanken.no. Formålet med Europabanken er å gi praktisk innsikt i EU og understøtte EU-satsningen i Agder-fylkene. Systemet er således åpent for alle aktører på Agder i tillegg til å være et viktig internt verktøy for Sørlandets Europakontor.

Europabanken er sentrert rundt kontorets fem satsingsområder: 1) Blå Vekst, 2) Cleantech, 3) Helse- og velferdsteknologi (eHelse), 4) Smarte byer og lokalsamfunn og 5) Skole og utdanning.

På Europabanken.no kan man ut fra tematiske interesser finne og holde seg oppdatert om EU-satsinger og programmers aktiviteter innen de aktuelle interesseområdene. Man får også informasjon om EU-programmer, EU-institusjoner, aktører, EU-prosjekter og partnersøk. Systemet vil, når kunnskapsbasen øker, gi en unik samling av praktisk bakgrunnsinformasjon som kan brukes i alt fra politisk arbeid til utvikling av EU-prosjekter og internasjonale partnerskap.

 

Artikkelen er skrevet av Sørlandets Europakontor ved administrerende direktør Stig Marthinsen og rådgiver Karsten Aust.

 

Les mer:

Agder mobiliserer til økt deltakelse i Horisont 2020