Moeteledelsen
Foto: Håvard Skattum

Foto: Håvard Skattum

27. mai var alle ordførerne i Agder samlet til Sørlandsting på Stortinget. Sørlandstinget er en møteplass mellom ordførerne i Agder og Sørlandsbenken på Stortinget, og en arena for å løfte frem viktige regionale saker fra landsdelen.

 

I møtet var det tre saker som var oppe til diskusjon: omstilling i arbeidsmarkedet, fengsler til Agder og fremtiden for den militære tilstedeværelsen på Kjevik.

 

Sørlandet rost for samhold

I hver sak var det representanter fra Regjeringen til stede med innlegg og deltakelse i diskusjonene. Et gjennomgående budskap fra representantene fra Regjeringen var at Sørlandet har klart å samle seg omkring store samfunnsbyggende prosjekter, og at det har styrket landsdelen.   

Arbeidsminister Anniken Hauglie brukte mye tid i sitt innlegg på å rose Sørlandet for å være langt framme innenfor teknologiutvikling, forskning, infrastruktur og kultursatsing.

- Sørlandet har et robust grunnlag for å klare den nødvendige omstillingen i arbeidsmarkedet, var et av hennes budskap.

 

Fornøyd med møtet

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre ble valgt til møteleder for Sørlandstinget i perioden 2016-2017. Han sa seg godt fornøyd med møtet, selv om ikke alle signalene fra Regjeringen var like positive.

- Jeg er fornøyd med møtet. Jeg opplever at vi blir bedre samsnakket og at vi i større grad fremstår som ett sørlandslag som støtter opp om viktige saker for landsdelen, sier Furre.

Furre trekker frem Sørlandstinget som en viktig arena for å samsnakke omkring viktige regionale saker, og løfte utfordringene frem for nasjonale myndigheter.

- Sørlandstinget er en arena for å diskutere og samle oss om hvilke saker vi skal løfte i tiden fremover. Når alle ordførerne og Sørlandsbenken snakker samlet, vil vi ha en helt annet påvirkningsmulighet nasjonalt. Det er avgjørende for at vi skal få gjennomslag for de sakene vi har tro på og som er viktige for utviklingen i landsdelen, sier Furre.

 

Viktige saker fremover

Harald Furre peker på flere viktige saker for Sørlandstinget fremover.

- På kort sikt mener jeg det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å få bygget fengsler på Sørlandet. Vi må også arbeide for at forsvaret fremdeles skal være tilstede i regionen. Det betyr å arbeide for at luftforsvarets skolesenter blir værende på Kjevik, sier han.

Furre peker også på kommune- og regionreform fort kan bli de viktigste sakene fremover. På lengre sikt er det særlig fem saker som Furre trekker frem.

  • For det første trenger vi en betydelig bedre infrastruktur for kommunikasjon i regionen.
  • For det andre må vi prioritere tiltak for næringsutvikling og omstilling.
  • For det tredje må vi styrke forsknings- og innovasjonsstrukturene i landsdelen. Det er svært gledelig at MIL-labben er i ferd med å bli realisert, men vi skal også arbeide for en rettferdig finansiering av UiA.
  •  For det fjerde bør vi arbeide for å bedre den kulturelle infrastrukturen i regionen vår.
  • For det femte trenger vi å heve levekårene i landsdelen, lister Furre opp.

 

Se bilder fra Sørlandstinget i bildekarusellen. 

av Håvard Skattum, publisert 14. juni 2016 | Skriv ut siden